ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ!!!!!!


ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
13-12-2014
TAMEIO!!!

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

13-12-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
3 ΔΥΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
    0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
2 και 9

ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ
3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
11.10
ΕΥΡΩ


ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.


ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
132
X1

135
4-6
148
X2

151
4-6
152
X2

153
4-6
156
X2

187
4-6
159
X1

189
4-6
173
X1

236
4-6
220
X1

237
4-6
227
X1402
X2


ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
7-12-2014
TAMEIO!!!

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

7-12-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
3 ΔΥΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
    0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
2 και 9

ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ
3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
11.10
ΕΥΡΩ


ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.


ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
263
X1

265
0-1
274
X2

268
4-6
299
X1

284
4-6
305
X1

290
4-6
325
X1

321
0-1
327
X1

332
0-1
322
X1

335
0-1
335
X1336
X2

ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
2-12-2014
TAMEIO!!!

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

2-12-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
6 ΔΥΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
      0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
2 και 9

ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ
3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
11.10
ΕΥΡΩ


ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.


ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
100
X1

102
4-6
102
X1

104
0-1
103
X1

111
4-6
104
X2

112
0-1
108
X2

123
0-1
109
X1

127
0-1
123
X1

131
4-6
128
X1129
X1ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
30-11-2014
TAMEIO!!!

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

30-11-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
6 ΔΥΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
    0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
2 και 9

ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ
3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
11.10
ΕΥΡΩ


ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.


ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
296
X1

295
4-6
313
X1

303
4-6
406
X1

308
4-6
330
X1

315
0-1
336
X1

316
0-1
337
X1

320
0-1
338
X1

405
4-6
408
X1356
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
27-11-2014
TAMEIO!!!

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

27-11-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!!
ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
3 ΤΡΙΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
4 ΤΡΙΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
2 και 9

ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ
3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
11.10
ΕΥΡΩ


ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.


ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
134
X1

136
0-1
140
X1

141
4-6
141
X2

142
0-1
143
X2

144
0-1
145
X1

147
4-6
150
X2

148
0-1
152
X1

151
0-1ΔΙΑΚΟΠΗ
155
X1157
X1ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
22-11-2014

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

22-11-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!!

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
      0

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
4 ΤΡΙΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
2 και 9

ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ
3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
11.10
ΕΥΡΩ


ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.


ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
164
X1

143
4-6
166
X1

165
4-6
167
X2

170
4-6
171
X1

182
0-1
174
X1

189
4-6
186
X1

221
4-6
221
X1

284
0-1ΔΙΑΚΟΠΗ
226
X1274
X1


ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
18-11-2014
TAMEIO!!!

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

18-11-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
3 ΔΥΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
1 ΤΡΙΑΔΑ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
2 και 9

ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ
3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
11.10
ΕΥΡΩ


ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.


ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
104
X2

100
4-6
105
X2

109
0-1
106
X2

111
4-6
109
X1

112
4-6
113
X1

116
4-6
115
X1

121
0-1
119
X1

131
0-1
121
X2122
X1

ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
15-11-2014
TAMEIO!!!

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

15-11-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
6 ΔΥΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
       0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
2 και 9

ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ
3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
11.10
ΕΥΡΩ


ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.


ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
115
X1

114
4-6
119
X2

124
0-1
176
X1

127
4-6
177
X1

172
4-6
192
X1

176
4-6
144
X1

209
0-1
146
X2

214
0-1
147
X1148
X2
ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
14-11-2014
TAMEIO!!!

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

14-11-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
3 ΔΥΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
         0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
2 και 9

ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ
3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
11.10
ΕΥΡΩ


ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.


ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
132
X1

100
4-6
101
X2

101
4-6
134
Χ2

106
0-1
107
X1

135
4-6
135
X2

108
0-1
137
X1

133
4-6
139
Χ1

143
0-1
133
X1143
X1


ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
8-11-2014
TAMEIO!!!

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

8-11-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
6 ΔΥΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
         0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
2 και 9

ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ
3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
11.10
ΕΥΡΩ


ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.


ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
156
X1

139
4-6
160
X1

144
4-6
162
X1

155
4-6
176
X1

157
0-1
181
X1

159
4-6
218
X1

171
4-6
226
X1

173
4-6
238
X1258
X1

ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
6-11-2014

TAMEIO!!!

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

6-11-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
10 ΔΥΑΔΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
        0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
2 και 9

ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ
3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
11.10
ΕΥΡΩ


ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.


ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
142
X1

142
4-6
144
X2

145
0-1
147
X2

147
0-1
148
X2

150
4-6
150
X1

156
4-6
154
X1

164
4-6
159
X1

165
0-1
160
X1163
X1ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
1-11-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
6 ΔΥΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
142
X1
143
X1
164
X1
168
X1
186
X1
225
X1
244
X1
255
X1
261
X1
262
X1
274
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

1-11-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
          0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
133
4-6
167
0-1
169
4-6
172
4-6
176
4-6
180
4-6
185
4-6ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
29-10-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
6 ΔΥΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
147
X1
154
X1
155
X1
156
X2
157
X1
162
X1
166
X2
169
X1
170
X1
171
X1
173
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

29-10-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
            0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
147
0-1
158
4-6
160
4-6
161
4-6
172
4-6
181
0-1
186
0-1

ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
15-10-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
15 ΔΥΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
117
X1
120
X1
121
X1
122
X1
123
X1
124
X1
126
X1
131
X1
135
X1
138
X2
140
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

15-10-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
         0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
118
4-6
120
0-1
128
4-6
132
4-6
134
0-1
137
4-6
138
0-1


ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
12-10-2014
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
3 ΔΥΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
234
XX
237
XX
244
X2
246
X1
248
XX
249
11
255
X1
256
XX
261
X1
267
X2
268
XX
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

12-10-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
4 ΤΡΙΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
232
0-1
240
4-6
241
4-6
247
4-6
255
0-1
262
0-1
267
0-1
ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
1-10-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
6 ΔΥΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
142
X1
143
X3
144
X1
148
X2
150
X1
154
X1
155
X1
159
X1
160
X1
163
X1
165
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

1-10-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
10 ΤΡΙΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
142
0-1
145
4-6
149
0-1
150
4-6
151
0-1
152
4-6
156
4-6
ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
28-9-2014
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
           0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
319
X2
337
X1
338
X1
341
X2
355
X2
358
X2
378
X1
387
X2
388
X1
395
X1
398
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

28-9-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
4 ΤΡΙΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
319
0-1
327
0-1
330
4-6
346
4-6
348
4-6
352
4-6
359
4-6ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
27-9-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
10 ΔΥΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
149
X2
150
X1
166
X2
172
X1
173
X1
174
X2
245
X1
256
X1
267
X1
282
X1
307
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

27-9-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
            0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
143
4-6
145
4-6
163
4-6
168
4-6
169
0-1
181
0-1
228
0-1
ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
24-9-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
4 ΔΥΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
174
X1
179
X1
201
X1
202
X1
214
X1
217
X1
219
X1
220
X1
222
X1
225
X1
231
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

24-9-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
           0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
178
4-6
197
4-6
199
4-6
204
4-6
215
4-6
218
0-1
221
0-1

ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
21-9-2014
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
1 ΔΥΑΔΑ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
319
X1
331
X1
333
X1
337
X1
352
X1
355
X1
359
X1
370
X1
372
X1
391
X1
399
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

21-9-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
4 ΤΡΙΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
323
0-1
332
4-6
344
4-6
351
0-1
368
4-6
374
0-1
398
0-1

ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
10-9-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
6 ΔΥΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
142
X1
145
X2
146
X2
147
X2
149
X1
151
X1
157
X1
159
X1
160
X1
162
X2
172
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

10-9-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
1 ΤΡΙΑΔΑ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
140
0-1
143
0-1
148
4-6
150
4-6
152
0-1
163
0-1
170
4-6


ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
6&7-9-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
6 ΔΥΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
120
X1
160
X1
167
X2
168
X1
174
X1
189
X1
190
X1
197
X1
200
X2
201
X1
205
X2
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

6&7-9-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
           0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
117
0-1
123
0-1
149
0-1
173
4-6
192
0-1
200
0-1
202
0-1
ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
31-8-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
15 ΔΥΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
335
X1
345
X1
355
X2
365
X2
392
X1
397
X1
400
X1
404
X1
416
X1
422
X1
428
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

31-8-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
             0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
329
4-6
336
4-6
364
0-1
383
4-6
386
0-1
398
4-6
408
0-1


ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
24-8-2014
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
           0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
309
X1
314
X1
315
X1
317
X1
320
X1
325
X1
342
X1
355
X1
365
X1
378
X1
385
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

24-8-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
4 ΤΡΙΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
312
0-1
324
4-6
329
0-1
336
4-6
363
0-1
389
0-1
396
0-1


ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
16-8-2014
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
           0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
244
X1
248
X2
249
X1
320
X1
326
X1
327
X1
331
X2
334
X1
336
X1
348
X2
361
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

16-8-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
4 ΤΡΙΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
243
0-1
251
0-1
255
0-1
257
0-1
263
0-1
322
4-6
338
4-6

ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
3-8-2014
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
1 ΔΥΑΔΑ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
214
X1
216
X1
219
X1
220
X1
225
X1
230
X1
233
X2
241
X2
243
X2
244
X1
256
X1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

3-8-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
10 ΤΡΙΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
217
0-1
221
4-6
227
4-6
209
4-6
254
4-6
258
0-1
260
0-1ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
3&4-6-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
6 ΔΥΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
100
X2
112
Χ2
113
Χ1
115
Χ1
116
X1
117
Χ1
118
X2
119
Χ1
123
Χ2
126
X1
128
Χ1
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

3&4-6-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
           0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
111
0-1
113
4-6
114
4-6
120
4-6
123
4-6
126
0-1
128
4-6
ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
17-5-2014
ΤΑΜΕΙΟ!!!
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΚΕΡΔΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
6 ΔΥΑΔΕΣ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
150
Χ1
161
Χ1
167
Χ1
168
Χ1
169
Χ1
400
Χ2
176
Χ1
177
Χ1
179
Χ2
180
Χ1
183
Χ2
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΡΜΑΤΩΝ

17-5-2014

ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
            0
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 3 και 7
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
10.80
ΕΥΡΩ
ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
146
0-1
152
0-1
162
0-1
173
0-1
182
0-1
185
0-1
200
0-1


ΣΥΣΤΗΜΑ
HMIXΡΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟ
10-5-2014
 ΚΕΡΔΟΣ/
ΖΗΜΙΑ
ΖΗΜΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
1 ΔΥΑΔΑ
ΚΩΔ.
ΣΥΣΤ.
 2 και 11
ΑΞΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΥ
16.80
ΕΥΡΩ
 ΚΩΔ.
ΑΓΩΝΑ
ΗΜΙΧ.
ΤΕΛ.
133
ΧX
156
Χ1
168
Χ2
178