ΡΟΗ

12/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ Χ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ Χ

Σ'αυτή τη στήλη σας δίνουμε οικονομικά συστήματα για τελικό Χ.Επιλέξτε στο δελτίο τους αγώνες που πιστεύετε πως θα έρθουν Χ και παίξτε ένα από τα συστήματά μας.Σας συμβουλεύουμε να
επιλέξετε τους αγώνες που η απόδοσή τους στο Χ είναι κάτω από 3.15 επειδή έχουν περισσότερες πιθανότητες να έρθουν. 

Σύστημα 1
6 αγώνες αναπτυγμένο σε 4 δελτία  σύστημα 2-3 στήλες 16 αξία 4.00 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες δυάδας σε επαλήθευση 3 αγώνων
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
1
2
3
Χ
Χ
Χ
1
4
5
Χ
Χ
Χ
2
4
6
Χ
Χ
Χ
3
5
6
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ 
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ     

Σύστημα 2
9 αγώνες αναπτυγμένο σε 8 δελτία  σύστημα 2-3 στήλες 32 αξία 8.00 ευρώ.Πολλές πιθανότητες δυάδας σε επαλήθευση 3 αγώνων
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
1
2
3
Χ
Χ
Χ
1
4
5
Χ
Χ
Χ
1
6
7
Χ
Χ
Χ
1
8
9
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ     
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    

Δελτίο 5
Δελτίο 6
Δελτίο 7
Δελτίο 8
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
2
4
6
Χ
Χ
Χ
2
5
7
Χ
Χ
Χ
3
4
7
Χ
Χ
Χ
3
5
6
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ  
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία 1.00ευρώ    

Σύστημα 3
10 αγώνες αναπτυγμένο σε 10 δελτία  σύστημα 2-3 στήλες 40 αξία 10 ευρώ.Πολλές πιθανότητες δυάδας σε επαλήθευση 3 αγώνων
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
1
2
3
X
X
X
1
4
5
X
X
X
1
6
7
X
X
X
1
8
9
X
X
X
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00Δελτίο 5
Δελτίο 6
Δελτίο 7
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
2
4
6
X
X
X
2
5
7
X
X
X
2
8
10
X
X
X
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00


Δελτίο 8
Δελτίο 9
Δελτίο 10
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
3
4
7
X
X
X
3
5
6
X
X
X
3
9
10
X
X
X
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00
Σύστημα 2-3
Στήλες    4
Αξία      1.00

Σύστημα 4
6 αγώνες αναπτυγμένο σε 3 δελτία  σύστημα 2-3-4 στήλες 33 
αξία 8.25 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες δυάδας σε επαλήθευση 2 αγώνων και πολλές πιθανότητες τριάδας σε επαλήθευση 4 αγώνων

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
1
2
3
4
Χ
Χ
Χ
Χ
1
2
5
6
Χ
Χ
Χ
Χ
3
4
5
6
Χ
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία       2.75 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία       2.75 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία       2.75 ευρώ


Σύστημα 5
11 αγώνες αναπτυγμένο σε 6 δελτία  σύστημα 2-3-4 στήλες 66 
αξία 16.5 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες δυάδας σε επαλήθευση 3 αγώνων και πολλές πιθανότητες τριάδας σε επαλήθευση 5 αγώνων.

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
1
2
3
4
Χ
Χ
Χ
Χ
1
5
6
7
Χ
Χ
Χ
Χ
1
8
9
10
Χ
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία  2.75 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία  2.75 ευρώ 
Σύστημα 2-3-4
Στήλες   11
Αξία   2.75 ευρώ

Δελτίο 4
Δελτίο 5
Δελτίο 6
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
2
5
8
11
Χ
Χ
Χ
Χ
3
6
9
11
Χ
Χ
Χ
Χ
4
7
10
11
Χ
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία   2.75 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία   2.75 ευρώ
Σύστημα 2-3-4
Στήλες    11
Αξία   2.75 ευρώΣύστημα 6
6 αγώνες αναπτυγμένο σε 3 δελτία  σύστημα 3-4 στήλες 15 
αξία 3.75 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες τριάδας σε επαλήθευση 4 αγώνων.

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
1
2
3
4
Χ
Χ
Χ
Χ
1
2
5
6
Χ
Χ
Χ
Χ
3
4
5
6
Χ
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία 1.25ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία 1.25 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες    5
Αξία 1.25 ευρώ


Σύστημα 7
11 αγώνες αναπτυγμένο σε 6 δελτία  σύστημα 3-4 στήλες 30 
αξία 7.5 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες τριάδας σε επαλήθευση 5 αγώνων.

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
1
2
3
4
Χ
Χ
Χ
Χ
1
5
6
7
Χ
Χ
Χ
Χ
1
8
9
10
Χ
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 3-4
Στήλες      5
Αξία 1.25 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες      5
Αξία 1.25 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες      5
Αξία 1.25 ευρώ

Δελτίο 4
Δελτίο 5
Δελτίο 6
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ.
2
5
8
11
Χ
Χ
Χ
Χ
3
6
9
11
Χ
Χ
Χ
Χ
4
7
10
11
Χ
Χ
Χ
Χ
Σύστημα 3-4
Στήλες      5
Αξία 1.25 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες      5
Αξία 1.25 ευρώ
Σύστημα 3-4
Στήλες      5
Αξία 1.25 ευρώΣύστημα 8
18 αγώνες αναπτυγμένο σε 8 δελτία  σύστημα 2-5 στήλες 88 
αξία 22 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες δυάδας σε επαλήθευση 4 αγώνων 
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
1
6
7
8
9
X
X
X
X
X
1
10
11
12
13
X
X
X
X
X
1
14
15
16
17
X
X
X
X
X
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία2.75ευρώ  
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ

Δελτίο 5
Δελτίο 6
Δελτίο 7
Δελτίο 8
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
2
6
10
14
18
X
X
X
X
X
3
7
11
15
18
X
X
X
X
X
4
8
12
16
18
X
X
X
X
X
5
9
13
17
18
X
X
X
X
X
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ
Σύστημα 2-5
Στήλες    11
Αξία 2.75 ευρώ


Σύστημα 9
12 αγώνες αναπτυγμένο σε 12 δελτία  σύστημα 4-5 στήλες 72 
αξία 18 ευρώ.
Πολλές πιθανότητες τετράδας σε επαλήθευση 6 αγώνων 
Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3
Δελτίο 4
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
1
2
6
7
8
X
X
X
X
X
1
2
9
10
11
X
X
X
X
X
1
3
6
9
12
X
X
X
X
X
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ

Δελτίο 5
Δελτίο 6
Δελτίο 7
Δελτίο 8
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
1
4
7
10
12
X
X
X
X
X
1
5
8
11
12
X
X
X
X
X
2
3
7
11
12
X
X
X
X
X
2
4
8
9
12
X
X
X
X
X
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ


Δελτίο 9
Δελτίο 10
Δελτίο 11
Δελτίο 12
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Τελ
Κωδ.
αγώνα
Σημείο
Ημ.Τελ
2
5
6
10
12
X
X
X
X
X
3
4
6
8
10
X
X
X
X
X
3
5
7
8
9
X
X
X
X
X
4
5
6
7
11
X
X
X
X
X
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ
Σύστημα 4-5
Στήλες    6
Αξία 1.50ευρώ

Δημοσίευση σχολίου

6 Σχόλια

Ο χρήστης Unknown είπε…
καλημέρα σας
θα ηθελα να σας ενημερώσω ότι στο συστημα 7 με τους 11 αγωνες στα 3 δελτία που εχετε παιζονται μόνο οι 10 αγώνες.
Ο χρήστης Σάββας είπε…
Σε ευχαριστούμε Ευάγγελε για την παρατήρησή σου.Το διορθώσαμε.
Ο χρήστης Unknown είπε…
Καλησπέρα σας
Στο σύστημα 7 με 10 αγώνες φαίνονται μόνο τα τρία από τα 6 δελτία και το κόστος του κάθε δελτίου είναι 1,5 ευρώ και όχι 3 που εχει γραφτεί.
Ο χρήστης Παναγιώτης Καρπαθάκης είπε…
Σε ευχαριστούμε Ευάγγελε για την παρατήρηση σου ξανά.Στο συγκεκριμένο σύστημα έγινε λάθος στην μεταφορά από το πρόχειρο το οποίο και διορθώσαμε ξανά. Τελικά οι αγώνες στο σύστημα είναι 11 και όχι 10. Καλή συνέχεια ! :)
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Γεια σας,πηγα στο πρακτορειο με το συστημα 2 και 3 που εχετε αναπτυξει παραπανω,αλλα ο Πρακτορας μετα που τα περασε ειπε οτι εχω αγωνες που δηλωνονται με πρασινο (3) και δεν μπορει να περαστουν σαν συστημα 2-3.Εχω κανει κατι λαθος?Διορθωνεται με καποιο τροπο αυτο? ή ο Πρακτορας εχει αγνοια? Σας ευχαριστω πολυ,εχετε ενα πολυ αξιολογο site.
Ο χρήστης Παναγιώτης Καρπαθάκης είπε…
Θα πρέπει οι αγώνες που παίζεις σε σύστημα 2-3 να έχουν την ένδειξη 2 πάνω.Δηλαδή το κουτάκι να έχει πάνω το νούμερο 2 . Ψάχνουμε δηλαδή για αγώνες διπλούς αποδεκτούς.Μπορείς βέβαια να χρησιμοποιήσεις και αγώνες μονούς αποδεκτούς, δηλαδή στο κουτάκι να έχει την ένδειξη 1 . Σ' ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια . Καλή συνέχεια :)