ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

6/recent/ticker-posts

Ad Code 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΟ:ΕΠΙΛΟΓΗ «3»

ΕΠΙΛΟΓΗ «3»
4 αριθμοί, στήλες 4
Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3-4
Αποδόσεις:
2 αριθμοί: 2 δυάρια
3 αριθμοί: 1 τριάρι + 3 δυάρια
4 αριθμοί: 4 τριάρια
Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών

1    1    1    2
2    2    3    3
3    4    4    4

ΕΠΙΛΟΓΗ «3»
9 αριθμοί, στήλες 9
Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1 έως 9 που χωρίζονται σε τρεις ομίλους. Αναλιπικά Α=1-2-3, Β=4-5-6 και Γ=7-8-9.
Ζητάμε από κάθε όμιλο να κληρωθεί ένας αριθμός. Τα σύστημα πιάνει 3 δυάρια με πιθανότητες 33% για τριάρι. Αν κληρωθούν δύο αριθμοί από κάποιον όμιλο οι επιτυχίες είναι περισσότερες. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών στους τρεις ομίλους
1    2    3    1    2    3    1    2    3
4    5    6    5    6    4    6    4    5
7    8    9    9    7    8    8    9    7

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αν οι τρεις όμιλοι έχουν ως εξής:
Α=12=16=28, Β=38-47-53 και Γ=58-64-72 τότε οι εννέα τριάδες Θα έχουν ως εξής:
12 16 28 12 16 28 12 16 28
38 47 53 47 53 38 53 38 47
58 64 72 72 58 64 64 72 58
ΕΠΙΛΟΓΗ «3»
5 αριθμοί, στήλες 10
Στο υπόδειγμα παίζονται σι αριθμοί 1-2-3-4-5
Αποδόσεις
2 αριθμοί: 3 δυάρια
3 αριθμοί: 1 τριάρι + 6 δυάρια
4 αριθμοί: 4 τριάρια + 6 δυάρια
5 αριθμοί: 10 τριάρια
Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών:
1    1    1    1    1    1    2    2    2    3
2    2    2    3    3    4    3    3    4    4
3    4    5    4    5    5    4    5    5    5
ΕΠΙΛΟΓΗ «3»
6 αριθμοί, στήλες 20
Αποδόσεις
2 αριθμοί: 4 δυάρια
3 αριθμοί: 1 τριάρι + 9 δυάρια
4 αριθμοί: 4 τριάρια + 12 δυάρία
5 αριθμοί: 10 τριάρια + 10 δυάρια
6 αριθμοί: 20 τριάρια
Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών
1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2    2    2    2    3    3    3    4
2    2    2    2    3    3    3    4    4    5    3    3    3    4    4    5    4    4    5    5
3    4    5    6    4    5    6    5    6    6    4    5    6    5    6    6    5    6    6    6

ΕΠΙΛΟΓΗ «3» 9 αριθμοί, στήλες 12

Στο υπόδειγμα παίζονται αι αριθμοί 1 έως 9 από τους οποίους ζητάμε να κληρωθούν τρεις και άνω.
Με τρεις αριθμούς το σύστημα πιάνει 3 δυάρια με 15% για τριάρι. Με τέσσερις αριθμούς το σύστημα πιάνει 6 δυάρια ή τριάρι
Με πέντε αριθμούς το σύστημα πιάνει 1 έως 12 τριάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας.
1    1    1    1    2    2    2    3    3    4    4    5
2    3    5    6    3    6    7    4    8    5    7    6
4    7    8    9    5    8    9    6    9    9    8    7

 ΕΠΙΛΟΓΗ «3» 
Στήλες 15
Στο υπόδειγμα από τους αριθμούς 1-2-3 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον οι δύο. Από τους
αριθμούς 4-5-6-7-8 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον ο ένας. Το σύστημα πιάνει 1 έως 15 τριάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
6
7
8
4
5
6
7
8
4
5
6
7
8

ΕΠΙΛΟΓΗ «3»
7 αριθμοί, στήλες 5

Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3-4-5- 6-7 από τους οποίους ζητάμε να κληρωθούν οι τρεις. Το σύστημα αποδίδει 1 ή 2 δυάρια με πιθανότητες 15% για τριάρι. Αν κληρωθούν τέσσερις αριθμοί από τους επτά το σύστημα πιάνει 3 δυάρια με 50% για τριάρι. Με πέντε αριθμούς έχουμε 100% 1 έως 5 τριάρια. Επαρέπεται κάθε αντικιπάσταση των αριθμών..
1
4
4
4
5
2
5
5
6
6
3
6
7
7
7

ΕΠΙΛΟΓΗ «3»
Στήλες 9, 100% 1 έως 9 τριάρια

Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4 ζητάμε να κληρωθούν ένας ή περισσότεροι. Από τους αριθμούς 5-6-7 ζητάμε να κληρωθούν ένας ή περισσότεροι. Το σύστημα πιάνει 1 έως 9 τριάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
6
7
5
6
7
5
6
7

ΕΠΙΛΟΓΗ «6»
10 αριθμοί, στήλες 10

Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1 έως 10 από τους οποίους ζητάμε να κληρωθούν έξι και άνω. Το σύστημα αποδίδει 6 τεσσάρια με πιθανότητες για πεντάρι ή εξάρι. Με πέντε αριθμούς το σύστημα πιάνει 10 τριάρια ή τεσσάρι ή πεντάρι. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας.
1
1
1
1
1
3
3
3
5
1
2
2
2
2
2
4
4
4
6
2
3
3
3
5
5
5
5
7
7
7
4
4
4
6
6
6
6
8
8
8
5
7
9
7
9
7
9
9
9
9
6
8
10
8
10
8
10
10
10
10

ΕΠΙΛΟΓΗ «3»
6 αριθμοί, στήλες 6

Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3-4-5-6 από τους οποίους ζητάμε να κληρωθούν οι τέσσερις και άνω. Το σύστημα πιάνει 1 έως 6 τριάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας. Με τρεις αριθμούς το σύστημα πιάνει 2 ή 3 δυάρια με 30% για τριάρι. 

1
1
2
2
1
3
2
4
4
5
3
4
3
5
6
6
6
5

ΕΠΙΛΟΓΗ «3»
Ι στάνταρ + 6
αριθμοί, στήλες 15
Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4-5-6-7 ζητάμε να κληρωθούν οι δύο και άνω. Το σύστημα πιάνει 1 έως 15 τριάρια και πολλές μικρότερες επιτυχίες ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών.


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
3
4
5
6
7
4
5
6
7
5
6
7
6
7
7

ΕΠΙΛΟΓΗ «3» στάνταρ + 5 αριθμοί, στήλες 10 
Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4-5-6 ζητάμε να κληρωθούν δύο και άνω. Το σύστημα πιάνει 1 έως 10 τριάρια και πολλές μικρότερες επιτυχίες ανάλογα με τον αριθμό των αριθμών που θα επαληθευτούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών. Αν χαθεί το στάνταρ υπάρχουν πιθανότητες για 1 έως 10 δυάρια


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
3
4
5
6
4
5
6
5
6
6

ΕΠΙΛΟΓΗ «3»
6 αριθμοί,
στήλες 9
Στο υπόδειγμα από τους αριθμούς 1-2-3 ζητάμε να κληρωθεί τουλάχιστον ο ένας. Από τους αριθμούς 4-5-6 ζητάμε να κληρωθούν οι δύο τουλάχιστον. Το σύστημα πιάνει 1 έως 9 τριάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.


1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
4
4
5
4
4
5
5
6
6
5
6
6
5
6
6

ΕΠΙΛΟΓΗ «3» στάνταρ + 4 αριθμοί, στήλες 6
Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4-5 ζητάμε να κληρωθούν οι δύο και άνω. Το σύστημα πιάνει 1 έως 6 τριάρια και πολλές μικρότερες επιτυχίες ανάλογα με τους αριθμούς  που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.
Αν χαθεί το
στανταρ  υπαρχουν  πιθανότητες για 1 έως 6 δυαρια


1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
3
4
5
4
5
5

ΕΠΙΛΟΓΗ «3»
6
αριθμοί, στήλες 8

Από τους αριθμούς 1-2 ζητάμε να κληρωθούν ένας ή δύο. Από τους αριθμούς 3-4 ζητάμε να κληρωθούν ένας ή δύο. Από τους αριθμούς 5-6 ζητάμε να κληρωθούν ο ένας ή δύο. Το σύστημα αποδίδει 1 έως 8 τριάρια.Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
3
3
4
4
5
6
5
6
5
6
5
6

ΕΠΙΛΟΓΗ 3    7 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΗΛΕΣ 7
Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3-4-5-6-7 τους οποίους μπορείτε να αντικαταστήσετε με αυτούς της επιλογής σας. Η ανάπτυξη γίνεται σε 7 στήλες ως έξης:
1    1    1    2    2    3    3
2    4    6    4    5    4    5
3    5    7    6    7    7    6
 Με δύο αριθμούς έχουμε δυάρι με τρεις αριθμούς έχουμε 3 δυάρια με 15% για τριάρι Με τέσσερις αριθμούς το σύστημα πιάνει 6 δυάρια με 60% για τριάρι Με 5-6-7 αριθμούς το σύστημα πιάνει 2 έως 7 τριάρια με απόδοση 25.00 το καθένα. Προτείνουμε να παίξετε το σύστημα για πέντε κληρώσεις με κόστος 5Χ3,5= 17,5 ευρώ.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

 
Ad Code