Νέοι κανονισμοί από τη FIFA για συμβόλαια και μεταγραφικές περιόδους εν μέσω πανδημίας!

Διαβάστε τι αναφέρει το κείμενο που έστειλε η παγκόσμια ομοσπονδία σε αντζέτηδες και ομάδες.Η FIFA και η ομάδα εργασίας της μετά από αναλύσεις κατέληξε σε κάποια αποτελέσματα και αποφάσεις όσον αφορά το τι θα ισχύσει με τα συμβόλαια των παικτών και τις μεταγραφικές περιόδους εν μέσω της κρίσης του κορωνοιού.

Οι αποφάσεις αυτές αφορούν την ισχύ που έχουν πλέον τα συμβόλαια που λήγουν, αυτά που ήδη έχουν υπογραφεί για τη νέα σεζόν, το πότε θα ξεκινήσει η επόμενη μεταγραφική περίοδος και πόσο θα κρατήσει, καθώς και υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις για τις εθνικές ομάδες.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν τα έγγραφα της FIFA:

Συμφωνίες που ολοκληρώνονται, καθώς και νέες συμφωνίες:

Πρώτα διευκρινίζεται η έννοια της λέξης σεζόν και πως ορίζεται από το αρμόδιο όργανο (RSTP). Μία σεζόν ξεκινάει όταν παιχτεί το πρώτο επίσημο παιχνίδι και ολοκληρώνεται όταν παιχτεί και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι σε κάθε εθνικό πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά οι ομοσπονδίες καλούνται να εισάγουν ημερομηνίες για κάθε σεζόν στο TMS, οι οποίες καλύπτουν ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Η πλειοψηφία των πρωταθλημάτων που επηρεάζονται από τον COVID-19 έχουν εισάγει εναρκτήρια ημερομηνία την 1η Ιουλίου 2019 και καταληκτική την 30η Ιουνίου 2020.

 Το άρθρο 6.1 του RSTP ορίζει ότι οι παίκτες μπορούν να εγγραφούν μόνο κατά τη διάρκεια μιας από τις δύο ετήσιες περιόδους καταχώρησης που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή διαχείρισης. Δεδομένης της αναβολής ή αναστολής των πρωταθλημάτων, καθώς η συντριπτική επιθυμία ολοκλήρωσης των διοργανώσεων, είναι πολύ πιθανό οι διοργανώσεις αυτές να ολοκληρωθούν πολύ μετά από την αρχική τους εκτίμηση. Αυτό θα αλλάξει την ημερομηνία έναρξης της επόμενης σεζόν και υπάρχουν κάποια ζητήματα που επηρεάζονται και είναι τα εξής:

- Οι συμφωνίες απασχόλησης λήγουν την αρχική ημερομηνία λήξης της περιόδου.
- Οι συμφωνίες δανεικών λήγουν στο πρωτότυπο ημερομηνίας λήξης της σεζόν.
- Μόνιμες και δανειακές συμφωνίες μεταβίβασης και συναφείς συμφωνίες απασχόλησης αναμένεται να αρχίσουν την αρχική ημερομηνία έναρξης της επόμενης περιόδου.
- Οι συμφωνίες απασχόλησης πρέπει να αρχίσουν την αρχική ημερομηνία έναρξης της επόμενης σεζόν.

Το άρθρο 18.2 του RSTP ορίζει τα εξής: Η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης είναι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μέχρι και τη λήξη της σεζόν, ενώ η μέγιστη διάρκεια μιας σύμβασης είναι τα πέντε έτη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνονται:

- Σε περίπτωση λήξης της συμφωνίας κατά την αρχική ημερομηνία λήξης της σεζόν, η λήξη της συμφωνίας παρατείνεται μέχρι την οριστική λήξη της σεζόν.
- Σε περίπτωση που μια συμφωνία αναμένεται να αρχίσει την αρχική ημερομηνία έναρξης της νέας σεζόν, αυτή θα καθυστερήσει μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν.
- Σε περίπτωση αλληλοεπικαλυπτούμενων περιόδων ή περιόδων εγγραφής και εκτός αν συμφωνούν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο σύλλογο να ολοκληρώσει τη σεζόν με την αρχική του ομάδα, προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα ενός πρωταθλήματος ή μιας διοργάνωσης.
- Ανεξάρτητα από τη συνιστώμενη τροποποίηση των ημερομηνιών των συμφωνιών, κάθε πληρωμή που καθίσταται απαραίτητη πριν από τη νέα ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας, πρέπει να καθυστερεί μέχρι την έναρξη της νέας περιόδου ή της πρώτης περιόδου εγγραφής.

Συμφωνίες που δεν μπορούν να τηρηθούν λόγω αναβολής των διοργανώσεων:

Προκειμένου να εξασφαλιστεί κάποια μορφή καταβολής μισθών, σε παίκτες, προπονητές και υπαλλήλους, ώστε να μην υπάρξουν διαφορές και να προστατευθεί η συμβατική σταθερότητα και να διασφαλιστεί ότι ο σύλλογος δε θα χρεοκοπήσει η FIFA προτείνει:

- Οι σύλλογοι και οι υπάλληλοι πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεργαστούν για να βρουν τις κατάλληλες συλλογικές συμβάσεις σε βάση συλλόγων ή πρωταθλήματος σχετικά με τους όρους απασχόλησης για οποιαδήποτε περίοδο αναστολής του ανταγωνισμού λόγω του COVID-19.
- Οι μονομερείς αποφάσεις για τη διαφοροποίηση των συμφωνιών θα αναγνωρίζονται μόνο όταν γίνονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή είναι επιτρεπτές εντός των δομών CBA ή άλλου μηχανισμού συλλογικών συμβάσεων.
- Αυτό θα συμβαίνει όταν:
  (i) οι σύλλογοι και οι υπάλληλοι δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία
  (ii) το εθνικό δίκαιο δεν αντιμετωπίζει τις συμβάσεις ή οι συλλογικές συμβάσεις δεν εφαρμόζονται.
Οι μονομερείς αποφάσεις για τη διαφοροποίηση των συμβάσεων θα εξετάζονται από τον DRC και τον PSC για να χαρακτηριστούν εύλογοι, οι οποίοι θα εξετάζουν τα εξής ζητήματα:
1) την οικονομική κατάσταση του συλλόγου
2) την αναλογικότητα οποιασδήποτε τροποποίησης μισθών
3) το καθαρό εισόδημα του μισθωτού μετά τη τροποποίηση του μισθού
4) εάν η απόφαση ισχύει για όλη την ομάδα ή για κάποιους υπαλλήλους μονομερώς.
5) εάν η ομάδα προσπάθησε να πετύχει αμοιβαία λύση με τους εργαζομένους της.
Διαφορετικά όλες οι συμφωνίες μεταξύ σωματείων και εργαζομένων πρέπει να αναστέλλονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε αναστολής των αγώνων. Η κάλυψη διατηρείται και μπορούν να βρεθούν κατάλληλοι εναλλακτικοί τρόποι στήριξης του εισοδήματος για τους εργαζομένους κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Περίοδοι εγγραφών(μεταγραφικά παράθυρα):

Η τρίτη ως τελευταία φράση του άρθρου 5.1 του παραρτήματος 3 προβλέπει ότι πριν από την έναρξη μιας περιόδου εγγραφής, οι ενώσεις μπορούν να τροποποιήσουν τις ημερομηνίες υπό εξαιρετικές περιπτώσεις. Η πανδημία αυτή είναι σαφώς εξαιρετική περίπτωση. Η FIFA λοιπόν λαμβανόμενη τη τωρινή κατάσταση προτείνει παγκοσμίως:

- να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις παράτασης της λήξης της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου
- να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις παράτασης ή τροποποίησης των περιόδων εγγραφής που έχουν ξεκινήσει , υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται η διάρκειά τους στο ανώτατο όριο του RSTP, τις 16 εβδομάδες δηλαδή.
- όλες οι αιτήσεις αναβολής ή τροποποίησης των περιόδων καταχώρισης που δεν έχουν αρχίσει να εγκρίνονται, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με το όριο του RSTP.
- επιτρέπεται στον ΜΑ να τροποποιήσει τις ημερομηνίες και τις περιόδους καταχώρισης είτε εντός του TMS είτε καταθέτοντας το με άλλον τρόπο στην FIFA.
- κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6.1 του RSTP, ο επαγγελματίας του οποίου η σύμβαση έχει λήξει ή έχει τερματιστεί ως αποτέλεσμα του COVID-19 έχει το δικαίωμα να εγγραφεί από ένωση εκτός της περιόδου εγγραφής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης.

Επειδή οι αποφάσεις σχετικά με τις περιόδους εγγραφής θα εξαρτηθούν από το αθλητικό χρονοδιάγραμμα των διάφορων εθνικών αγώνων, το θέμα αυτό θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται από τη FIFA σε διαρκή βάση.

Συμπερασματικά η FIFA θα δεχθεί κάθε επιπλέον τροποποίηση στα πρωταθλήματα ή παράταση στη λήξη τους και ανάλογα με το καθένα θα διαμορφωθεί και η επόμενη μεταγραφική περίοδος.

Άλλα ρυθμιστικά θέματα:

Εδώ γίνονται γνωστές ορισμένες αλλαγές που αφορούν την κλήση των ποδοσφαιριστών στις εθνικές ομάδες:

- οι σύλλογοι δεν υποχρεούνται να παραχωρήσουν στις εθνικές ομάδες εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές τους
- αν ένας σύλλογος συμφωνήσει την παραχώρηση ενός εγγεγραμμένου παίκτη σε μια εθνική ομάδα, αυτός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την κλήση
- οι αποφάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα
- εάν ένας παίκτης δεν είναι σε θέση να επαναλάβει το καθήκον του με την ομάδα του εντός της καθορισμένης προθεσμίας λόγω του COVID-19, ο σύλλογος ή ο παίκτης δε θα υπόκεινται σε μελλοντικούς περιορισμούς ή πειθαρχικά μέτρα
- Στην απόφαση αυτή ισχύουν τα ακόλουθα διεθνή παράθυρα:
  α) 23-31 Μαρτίου (διεθνές παράθυρο ανδρών)
  β) 6-15 Απριλίου  (διεθνές παράθυρο γυναικών)
  γ) 6-15 Απριλίου  (διεθνές παράθυρο futsal)
Είναι πιθανό ότι ανάλογη απόφαση του προεδρείου θα ισχύσει και για παράθυρα του Ιουνίου και του Ιουλίου.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια