ΚΙΝΟ:Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 16-5-2020

Στη στήλη αυτή θα σας δίνουμε καθημερινά μία συγκεκριμένη πρόταση με αριθμούς μιας επιλογής
από τελευταία στατιστικά όπου εκτιμούμε πως θα βγουν μέσα στην ημέρα.Σε περίπτωση που δε θα βγει κάτι μεγάλο θα συνεχίσουμε και την επόμενη μέρα με τα ίδια νούμερα και θα τα αλλάξουμε όταν βγουν ή θεωρήσουμε ότι πρέπει να βάλουμε καινούρια.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
16-5-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 6ΑΔΑ
10-20-29-30-50-60
41.00
-49.00

26
815-5-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 6ΑΔΑ
10-20-29-30-50-60
48.00
-42.00

25
3
114-5-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 6ΑΔΑ
10-20-29-30-50-60
27.50
-62.50

27
4

13-5-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 7ΑΔΑ
26-33-38-61-70-75-77
55.50
-34.50

30
7
312-5-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 7ΑΔΑ
26-33-38-61-70-75-77
58.00
-32.00

35
7
311-5-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 7ΑΔΑ
26-33-38-61-70-75-77
36.50
-53.50

26
9
113-3-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 10ΑΔΑ
4-14-18-19-21-25-37-48-52-75
86.00
-4.00
16


10
2
1


12-3-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 12ΑΔΑ
1-4-7-17-19-29-35-36-40-53-56-69
33.50
-56.50
36
111-3-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 12ΑΔΑ
1-4-7-17-19-29-35-36-40-53-56-69
43,50
-46.50
310
1
10-3-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 12ΑΔΑ
1-4-7-17-19-29-35-36-40-53-56-69
40.00
-50.00
57
1
9-3-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 6ΑΔΑ
19-21-37-45-52-56
39.00
-51,00

22
8
8-3-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 6ΑΔΑ
19-21-37-45-52-56
30.00
-60.00

18
6
7-3-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 6ΑΔΑ
19-21-37-45-52-56
35.50
-54.50

29
6
6-3-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 7ΑΔΑ
4-18-19-25-37-52-75
51.50
-38.50

30
11
25-3-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 7ΑΔΑ
4-18-19-25-37-52-75
40.50
-49.50

37
8
1
4-3-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 7ΑΔΑ
4-18-19-25-37-52-75
47.5-
-42.50

25
10
23-3-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ  ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 9ΑΔΑ
5-14-25-26-52-57-64-65-75
135.50
+45.50


16
6
1
1


1-3-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
                    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 5ΑΔΑ
14-48-52-57-75
23.00
-67.00

13
129-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
                    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 5ΑΔΑ
14-48-52-57-75
24.00
-66.00

14
128-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
                    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
5-18-19-21-37-52-56-57
42.00
-48.00


12
1
1

27-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
                    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
5-18-19-21-37-52-56-57
14.00
-76.00


14

26-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
                    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
5-18-19-21-37-52-56-57
48.00
-42.00


13
7
25-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 9ΑΔΑ
10-14-19-25-37-48-52-57-75
131.50
+41.50


23
8

1

24-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
14-25-37-48-52-64-73-75
11.00
-79.00


11

23-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
14-25-37-48-52-64-73-75
23.00
67.00


13
222-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
14-25-37-48-52-64-73-75
25.00
-65.00


15
221-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 9ΑΔΑ
1-3-18-19-21-25-37-52-57
15.00
-75.00


20
220-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 9ΑΔΑ
1-3-18-19-21-25-37-52-57
43.00
-47.00


21
8
1


19-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 9ΑΔΑ
1-3-18-19-21-25-37-52-57
26.00
-64.00


22
618-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 7ΑΔΑ
14-15-38-48-53-73-75
100.50
+10.50

34
9
2
1


17-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 7ΑΔΑ
14-15-38-48-53-73-75
36.00
-54.00

34
6
1
16-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 10ΑΔΑ
14-21-25-27-28-48-52-57-65-75
61.00
-29.00
9


12
415-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
                    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
2-21-28-33-37-52-57-67
29.00
-61.00


14
314-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
                    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
2-21-28-33-37-52-57-67
39.00
-51.00


19
4
13-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
                    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
2-21-28-33-37-52-57-67
37.00
-53.00


17
412-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
                    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
1-5-19-21-50-52-57-74
53.00
-37.00


8
4
111-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
                    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
1-5-19-21-50-52-57-74
28.00
-62.00


13
3
10-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
                    ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
1-5-19-21-50-52-57-74
28.00
-62.00


18
29-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 10ΑΔΑ
14-19-21-25-37-48-52-56-57-75
20.00
-70.00
7


3
1


8-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 10ΑΔΑ
14-19-21-25-37-48-52-56-57-75
36.00
-54.00
4


12
27-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 10ΑΔΑ
14-19-21-25-37-48-52-56-57-75
56.00
-34.00
6


10
4


6-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 7ΑΔΑ
14-15-38-48-53-73-75
58.00
-32.00

23
11
35-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 7ΑΔΑ
14-15-38-48-53-73-75
43.00
-47.00

39
9
14-2-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 7ΑΔΑ
14-15-38-48-53-73-75
35.00
-55.00

35
5
1

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ!!!


31-1-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 9ΑΔΑ
9-10-18-22-26-38-42-49-64
341.00
+251.00


17
3
2
3

28-1-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ  ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 10ΑΔΑ
4-19-21-25-48-52-56-57-70-75
287.00
+197.00
7


10
2

126-1-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 9ΑΔΑ
1-3-14-19-21-25-37-50-52
140.00
+50.00


15
3
2
1

23-1-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ  ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 7ΑΔΑ
14-15-25-48-55-70-75
94.00
+4.00

21
9
2
1


3-1-2020
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ  ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 9ΑΔΑ
1-3-14-19-21-25-37-50-52
134.00
+44.00


23
4
1
131-12-2019
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 8ΑΔΑ
2-14-15-28-37-48-52-65
521.00
+431.00


16
1

1


19-12-2019
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ   ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 5ΑΔΑ
19-37-52-56-57
256.00
+166.00

11
2
1
14-12-2019
         ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΑΣ: 90 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΜΕΡΑΣ   ΤΑΜΕΙΟ!!!
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 5ΑΔΑ
1-19-21-52-56
246.00
+156.00

11
1
1Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια