ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΟ: ΕΠΙΛΟΓΗ «6»


ΕΠΙΛΟΓΗ «6», 10 αριθμοί, στήλες 10 
Στο υπόδειγμα παίζονται σι αριθμοί 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 από τους οποίους ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον οι έξι για απόδοση 6 


τεσσάρια με πιθανότητες 50% για δύο πεντάρια και 50% για εξάρι.
Με επτά αριθμούς το σύστημα πιάνει 3 πεντάρια ή εξάρι και με 8-
9-10 αριθμούς το σύστημα πιάνει από 8 πεντάρια έως 10 εξάρια. 
1    1   1   1    1    1    2    3    4    5
2    2   2   2    2    6    6    6    6    6 
3    3   3   3    3    7    7    7    7    7
4    4   4   4    4    8    8    8    8    8
5    5   5   5    5    9    9    9    9    9 
6    7   8   9   10  10  10  10  10  10ΕΠΙΛΟΓΗ «6»
7 αριθμοί, στήλες 7 

Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3-4-5-6-7
Αποδόσεις
3 αριθμοί: 4 τριάρια
4 αριθμοί: 3 τεσσάρια + 4 τριάρια
5 αριθμοί: 2 πεντάρια + 5 τεσσάρια
6 αριθμοί: 1 εξάρι + 6 πεντάρια
7 αριθμοί: 7 εξάρια
Επιτρέπεται κάθε αντικιπάσταση των αριθμών
1    1    1    1     1     1     2
2    2    2    2     2     3     3
3    3    3    3     4     4     4
4    4    4    5     5     5     5
5    5    6    6     6     6     6
6    7    7    7     7     7     7 

ΕΠΙΛΟΓΗ «6»
8 αριθμοί, στήλες 7

 Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3- 4-5-6-7-8 από τους οποίους ζητάμε να κληρωθούν τέσσερις και άνω για απόδοση τεσσάρι και άνω στην επιλογή «6». Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας. 
1    1    1    1    2    3    1
2     2     2    4     4     4     2
3     3     3    5     5     5     3
4     5     6    6     6     6    4
7     7     7    7     7     7    5
8     8     8    8     8     8    6  ΕΠΙΛΟΓΗ «6»
8 αριθμοί, στήλες 28 

Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3-4-5-6-7-8
Αποδόσεις
3 αριθμοί: 10 τριάρια
4 αριθμοί: 6 τεσσάρια + 16 τριάρια
5 αριθμοί: 3 πεντάρια + 15 τεσσάρια + 10 τριάρια
6 αριθμοί: 1 εξάρι + 12 πεντάρια + 15 τεσσάρια
7 αριθμοί: 7 εξάρια + 21 πεντάρια
8 αριθμοί: 28 εξάρια
Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών


1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
2    2    2    2    2    2    2    2    2    2
3    3    3    3    3    3    3    3    3    3
4    4    4    4    4    4    5    5    5    6
5    5    5    6    6    7    6    6    7    7
6    7    8    7    8    8    7    8    8    8


 1     1    1     1     1     1     1     1    1 
2      2    2     2     2     3     3     3    3 

4     4     4     4     5     4     4     4    4 


5     5     5     6     6     5     5     5    6 


6     6     7     7     7     6     6     7    7 


7     8     8     8     8     7     
8     8    8 
1     1     2     2     2     2     2     2     3 


3     4     3     3     3     3     3     4     4 


5     5     4     4     4     4     5     5     5 


6     6     5     5     5     6     6     6     6 


7     7     6     6     7     7     7     7     7 


8     8     7     8     8     8     8     8     8 

ΕΠΙΛΟΓΗ «6»
8 αριθμοί, στήλες 16

 Στο υπόδειγμα από τους αριθμούς 1-2-3-4 ζητάμε να κληρωθούν οι τρεις. Από τους αριθμούς 5-6-7-8 ζητάμε να κληρωθούν πάλι οι τρεις. Το σύστημα πιάνει 1 έως 16 εξάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.
1    1    1    1    1    1    1    1
2    2    2    2    2    2    2    2
3    3    3    3    4    4    4    4
5    5    5    6    5    5    5    6
6    6    7    7    6    6    7    7
7    8    8    8    7    8    8    8 


1     1    1    1    2    2    2    2
3     3    3    3    3    3    3    3
4     4    4    4    4    4    4    4
5     5    5    6    5    5    5    6
6     6    7    7    6    6    7    7
7     8    8    8    7    8    8    8 


ΕΠΙΛΟΓΗ «6» 9 αριθμοί, στήλες 14
Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1 -2-3-4-5-6-7-8-9. Αν κληρωθούν έξι από αυτούς το σύστημα πιάνει 2 ή 3 πεντάρια με 16% γιο εξάρι. Αν κληρωθούν πέντε αριθμοί το σύστημα πιάνει 5 τεσσάρια. Με τέσσερις αριθμούς το σύστημα πιάνει 4 τεσσάρια και άνω. Με 7-8-9 αριθμούς το σύστημα αποδίδει 9 μέχρι 15 εξάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών. 

1    1   1   1   1    1    1
2    2   2   2   2    2    2
3    3   3   3   3    3    3
4    4   4   4   4    4    4
5    5   5   5   6    6    6
6    7   8   9   7    8    9 1    1    1    1    2    3   4
2    2    2    5    5    5   5
3    3    3    6    6    6   6
4    4    4    7    7    7   7
7    7    8    8    8    8   8
8    9    9    9    9    9   9 
ΕΠΙΛΟΓΗ «6» 3 στάνταρ 5 σημεία, στήλες 10
Στο υπόδειγμα οι αριθμοί 1-2-3 παίζονται στάνταρ. Από τους αριθμούς 4-5-6-7-8 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον οι τρεις. Το σύστημα πιάνει 1 έως 10 εξάδες, ανάλογα με τους αριθμούς που Θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών. 
1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
2    2    2    2    2    2    2    2    2    2
3    3    3    3    3    3    3    3    3    3
4    4    4    4    4    4    5    5    5    6
5    5    5    6    6    7    6    6    7    7
6    7    8    7    8    8    7    8    8    8 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια