ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΟ:ΕΠΙΛΟΓΗ «7»

ΕΠΙΛΟΓΗ «7»ΕΠΙΛΟΓΗ «7»
8 αριθμοί, στήλες 8 
Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 
1-2-3-4-5-6-7-8 

Αποδόσεις 
4 αριθμοί: 3 τεσσάρια 
5 αριθμοί: 3 πεντάρια +5 τεσσάρια 

 6 αριθμοί: 2 εξάρια + 6 πεντάρια 
7 αριθμοί: 1 επτάρι + 7 εξάρια 
8 αριθμοί: 8 επτάρια 
Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση 

αριθμών

1   1   1   1   1   1   1   2
2   2   2   2   2   2   3   3 

3   3   3   3   3   4   4   4 
4   4   4   4   5   5   5   5
5   5   5   6   6   6   6   6 

6   6   7   7   7   7   7   7
7   8   8   8   8   8   8   8
ΕΠΙΛΟΓΗ «7»10 αριθμοί, στήλες 10 
Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3- 4-5 παίζονται στάνταρ. Από Τους αριθμούς 6-7-8-9-10 ζητάμε να κληρωθούν 
τουλάχιστον oι δύο. Το σύστημα αποδίδει 1 έως 10 επτάρια. Αν κληρωθεί ένα στάνταρ λιγότερο το σύστημα αποδίδει 6άρι. επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών με αυτούς της επιλογής σας. 
 1  1  1  1  1  1  1  1  1   1 
 2  2  2  2  2  2  2  2  2   2 
 3  3  3  3  3  3  3  3  3   3 

 4  4  4  4  4  4  4  4  4   4
 5  5  5  5  5  5  5  5  5   5
 6  6  6  6  7  7  7  8  8   9
 7  8  9 10 8  9 10 9 10 10


 ΕΠΙΛΟΓΗ «7»
στάνταρ + 7 αριθμοί, στήλες 21

 Στο υπόδειγμα οι αριθμοί 1-2 παίζονται στάνταρ. Από τους αριθμούς 3-4-5-6-7-8- 9 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον οι πέντε. Το σύστημα αποδίδει 1 έως 21 επτάρια ανάλογα με-τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5
5  5  5  5  5  5  6  6  6  7  6 

6  6  6  7  7  8  7  7  8  8  7
7  8  9  8  9  9  8  9  9  9  8


1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
3  3  3  3  4  4  4  4  4  5
5  5  5  6  5  5  5  5  6  6
6  6  7  7  6  6  6  7  7  7
7  8  8  8  7  7  8  8  8  8 

9  9  9  9  8  9  9  9  9  9

 ΕΠΙΛΟΓΗ «7»
12 αριθμοί, στήλες 12 

Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1 έως 12 από τους οποίους ζητάμε να κληρωθούν επτά ή περισσότεροι. Το σύστημα αποδίδει 3
 πεντάρια με 20% για εξάρι ή επτάρι. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας.
 1   1   1   1   1   1   1   2   3   4   5   6 
 2   2   2   2   2   2   7   7   7   7   7   7 
 3   3   3   3   3   3   8   8   8   8   8   8 
 4   4   4   4   4   4   9   9   9   9   9   9 
 5   5   5   5   5   5  10 10 10 10 10 10  
 6   6   6   6   6   6  11 11 11 11 11 11 
 7   8   9  10 11 12 12 12 12 12 12 12

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια