ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ «5» - sportsnewsgreece

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ «5»


ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
στάνταρ + 7 αριθμοί, στήλες 12 Στο υπόδειγμα οι αριθμοί 1-2-3 παίζονται στάνταρ.
Από τους αριθμούς 4-5-6 ζητάμε να κληρωθεί ο ένας. Από τους αριθμούς 7-8-9-10 ζητάμε να κληρωθεί ο ένας. Το σύστημα πιάνει 1 έως 12 πεντάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.

1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1
2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2
3  3  3  3   3  3  3  3  3  3  3  3
4  4  4  4   5  5  5  5  6  6  6  6
7  8  9 10  7  8  9 10 7  8  9  10 


  ΕΠΙΛΟΓΗ «5» 
3 στάνταρ + 5 σημεία, στήλες 10 
Στο υπόδειγμα οι αριθμοί 1-2-3 παίζονται στάνταρ. Από τους αριθμούς 4-5-6-7-8 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον σι δύο. Το σύστημα αποδίδει 1 έως 10 πεντάδες ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.
1   1   1   1   1   1  1   1   1   1
2   2   2   2   2   2  2   2   2   2
3   3   3   3   3   3  3   3   3   3
4   4   4   4   5   5  5   6   6   7
5   6   7   8   6   7  8   7   8   8 
ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
2 στάνταρ 
5 αριθμοί, στήλες 10 Στο υπόδειγμα οι αριθμοί 1-2 παίζονται στάνταρ. Από τους αριθμούς 3-4-5-6-7 ζητάμε
να κληρωθούν τουλάχιστον οι τρεις. Το σύστημα αποδίδει 1 έως 10 πεντάρια ανάλογα με τους αριθμούς που Θα κληρωθούν.
1   1   1   1   1   1  1   1   1   1
2   2   2   2   2   2  2   2   2   2
3   3   3   3   3   3  4   4   4   5
4   4   4   5   5   6  5   5   6   6
5   6   7   6   7   7  6   7   7   7 

ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
2 στάνταρ 
6 αριθμοί, στήλες 9 Στο υπόδειγμα oι αριθμοί 1-2 παίζονται στάνταρ. Από τους αριθμούς 3-4-5 ζητάμε να κληρωθούν
οι δύο. Από τους αριθμούς 6-7-8 ζητάμε να κληρωθεί ο ένας. Το σύστημα πιάνει 1 έως 9 πεντάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση.
1   1   1   1   1   1   1   1   1
2   2   2   2   2   2   2   2   2
3   3   3   3   3   3   4   4   4
4   4   4   5   5   5   5   5   5
6   7   8   6   7   8   6   7   8ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
στάνταρ + 6 σημεία, στήλες 
15 Στο υπόδειγμα σι αριθμοί 1-2-3 παίζονται στάνταρ. Από τους αριθμούς 4-5-6-7-8-9 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον οι δύο.
Το σύστημα πιάνει 1 έως 15 πεντάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών. 
1    1    1    1    1    1    1    1
2    2    2    2    2    2    2    2
3    3    3    3    3    3    3    3
4    4    4    4    4    5    5    5
5    6    7    8    9    6    7    8 


1    1    1    1    1    1    1
2    2    2    2    2    2    2
3    3    3    3    3    3    3
5    6    6    6    7    7    8
9    7    8    9    8    9    9 


ΕΠΙΛΟΓΗ «5» 
1 στάνταρ 
+ 6
 αριθμοί, στήλες 15 Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ.
Από τους αριθμούς 2-3-4-5-6-7 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον οι τέσσερις. Τα σύστημα πιάνει 1 έως 15 πεντάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Υπάρχουν, επίσης και πολλές μικρότερες επιτυχίες. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών.
1     1     1     1     1     1    1     1
2     2     2     2     2     2    2     2
3     3     3     3     3     3    4    4
4     4     4     5     5     6    5    5
5     6     7     6     7     7    6    7 1    1      1    1     1     1      1
2    2      3    3     3     3     4
4    5     4     4     4     5     5
6    6     5     5     6     6     6
7    7     6     7     7     7     7 ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
8 αριθμοί, στήλες 8 
Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3- 4-5-6-7-8 από τους οποίους ζητάμε να κληρωθούν οι
πέντε. Το σύστημα πιάνει 2 τεσσάρια με 15% για πεντάρι. Αν κληρωθούν τέσσερις αριθμοί το σύστημα πιάνει 4 τριάρια με 50% για 1 ή 2 τεσσάρια. Με έξι αριθμούς το σύστημα πιάνει 6 τεσσάρια με 60% για 2 πεντάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών.

1    1    1    1    1    2    3    4
2    2    2    2    5    5    5    5
3    3    3    3    6    6    6    6
4    4    4    4    7    7    7    7 

5    6    7    8    8    8    8    8 ΕΠΙΛΟΓΗ «5» 
1 στάνταρ 
5 αριθμοί, στήλες 5 Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4-5-6 ζητάμε
να κληρωθούν τουλάχιστον οι τέσσερις. Το 
σύστημα πιάνει 1 έως 5 πεντάρια ανάλογα 
 με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.

 1     1     1     1     1
 2     2     2     2     3
 3     3     3    4      4
 4     4     5    5      5
 5     6     6    6      6ΕΠΙΛΟΓΗ «5» 6 αριθμοί, στήλες 6 Στο υπόδειγμα παίζονται σι αριθμοί 1-2-3-4-5-6

Αποδόσεις
3 αριθμοί: 3 τριάρια
4 αριθμοί: 2 τεσσάρια + 4 τριάρια
5 αριθμοί: 1 πεντάρι + 5 τεσσάρια
6 αριθμοί: 6 πεντάρια
Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών

1    1    1     1     1    2
2    2    2     2     3    3
3    3    3     4     4    4
4    4    5     5     5    5
5    6    6     6     6    6 ΕΠΙΛΟΓΗ «5» 1στάνταρ 8 αριθμοί, στήλες 16 
Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4-5 ζητάμε να κληρωθούν οι τρεις.
Από τους αριθμούς 6-7-8-9 ζητάμε να κληρωθεί ο ένας. Το σύστημα αποδίδει 1 έως 16 πεντάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας.


1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 5 5 5 5
6 7 8 9 6 7 8 9


1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5
6 7 8 9 6 7 8 9


ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
7 αριθμοί, στήλες 21 
Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3- 4-5-6-7
 

Αποδόσεις
3 αριθμοί: 6 τριάρια
4 αριθμοί: 3 τεσσάρια + 12 τριάρια
5 αριθμοί: 1 πεντάρι + 10 τεσσάρια + 9 τριάρια
6 αριθμοί: 6 πεντάρια +15 τεσσάρια
7 αριθμοί: 21 πεντάρια
Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών

1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    3
3    3    3    3    3    3    4    4    4    5    4
4    4    4    5    5    6    5    5    6    6    5
5    6    7    6    7    7    6    7    7    7    6 


1    1    1    1    2    2    2    2    2    3
3    3    3    4    3    3    3    3    4    4
4    4    5    5    4    4    4    5    5    5
5    6    6    6    5    5    6    6    6    6
7    7    7    7    6    7    7    7    7    7

ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
7 αριθμοί, στήλες 12 
Στο υπόδειγμα από τους αριθμούς 1-2-3 ζητάμε να κληρωθούν οι δύο. Από τους αριθμούς 4-5-6-7 ζητάμε να κληρωθούν οι τρεις.
Το σύστημα πιάνει 1 έως 12 πεντάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.


1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 3 3
4 4 4 5 4 4
5 5 6 6 5 5
6 7 7 7 6 7


1 1 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
4 5 4 4 4 5
6 6 5 5 6 6
7 7 6 7 7 7


3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στο δελτιο του κινο πως παιζω συστημα..?
δν εχει κωδικους για συστημα οπως το τζοκερ η λοττο..
αναγραφει μονοτους αριθμους που βαζουμε στο πανω πεδιο απο 1 εως 12 κ στο κατω πεδιο τον πολλαπλασιαστη..!

panos είπε...

Στο Τζόκερ και Λόττο έχει τυποποιημένα συστήματα. Τα συστήματα που σας δίνουμε πρέπει να τα αναπτύξεις πάνω στο δελτίο.Το δελτίο τος ΚΙΝΟ έχει 4 πεδία Α,Β,Γ,Δ. Συμπληρώνοντας ένα πεδίο(1 στήλη) και ούτω καθεξής μέχρι να συμπληρωθεί το σύστημα που έχεις διαλέξει. ΚΑΛΑ ΚΕΡΔΗ ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ !

Ανώνυμος είπε...

Καλα τα συστηματα αλλα βγαλε ενα προγραμματακι ννα συμπληρωνεις τα νουμερα σε ενα δελτιο και να βγαζει αυτοματα τις στηλες συμφωνα με τον κωδικο

Post Top Ad

Responsive Ads Here