ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ «5»


ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
στάνταρ + 7 αριθμοί, στήλες 12 Στο υπόδειγμα οι αριθμοί 1-2-3 παίζονται στάνταρ.
Από τους αριθμούς 4-5-6 ζητάμε να κληρωθεί ο ένας. Από τους αριθμούς 7-8-9-10 ζητάμε να κληρωθεί ο ένας. Το σύστημα πιάνει 1 έως 12 πεντάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.

1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1  1
2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2
3  3  3  3   3  3  3  3  3  3  3  3
4  4  4  4   5  5  5  5  6  6  6  6
7  8  9 10  7  8  9 10 7  8  9  10 


  ΕΠΙΛΟΓΗ «5» 
3 στάνταρ + 5 σημεία, στήλες 10 
Στο υπόδειγμα οι αριθμοί 1-2-3 παίζονται στάνταρ. Από τους αριθμούς 4-5-6-7-8 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον σι δύο. Το σύστημα αποδίδει 1 έως 10 πεντάδες ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.
1   1   1   1   1   1  1   1   1   1
2   2   2   2   2   2  2   2   2   2
3   3   3   3   3   3  3   3   3   3
4   4   4   4   5   5  5   6   6   7
5   6   7   8   6   7  8   7   8   8 
ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
2 στάνταρ 
5 αριθμοί, στήλες 10 Στο υπόδειγμα οι αριθμοί 1-2 παίζονται στάνταρ. Από τους αριθμούς 3-4-5-6-7 ζητάμε
να κληρωθούν τουλάχιστον οι τρεις. Το σύστημα αποδίδει 1 έως 10 πεντάρια ανάλογα με τους αριθμούς που Θα κληρωθούν.
1   1   1   1   1   1  1   1   1   1
2   2   2   2   2   2  2   2   2   2
3   3   3   3   3   3  4   4   4   5
4   4   4   5   5   6  5   5   6   6
5   6   7   6   7   7  6   7   7   7 

ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
2 στάνταρ 
6 αριθμοί, στήλες 9 Στο υπόδειγμα oι αριθμοί 1-2 παίζονται στάνταρ. Από τους αριθμούς 3-4-5 ζητάμε να κληρωθούν
οι δύο. Από τους αριθμούς 6-7-8 ζητάμε να κληρωθεί ο ένας. Το σύστημα πιάνει 1 έως 9 πεντάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση.
1   1   1   1   1   1   1   1   1
2   2   2   2   2   2   2   2   2
3   3   3   3   3   3   4   4   4
4   4   4   5   5   5   5   5   5
6   7   8   6   7   8   6   7   8ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
στάνταρ + 6 σημεία, στήλες 
15 Στο υπόδειγμα σι αριθμοί 1-2-3 παίζονται στάνταρ. Από τους αριθμούς 4-5-6-7-8-9 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον οι δύο.
Το σύστημα πιάνει 1 έως 15 πεντάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών. 
1    1    1    1    1    1    1    1
2    2    2    2    2    2    2    2
3    3    3    3    3    3    3    3
4    4    4    4    4    5    5    5
5    6    7    8    9    6    7    8 


1    1    1    1    1    1    1
2    2    2    2    2    2    2
3    3    3    3    3    3    3
5    6    6    6    7    7    8
9    7    8    9    8    9    9 


ΕΠΙΛΟΓΗ «5» 
1 στάνταρ 
+ 6
 αριθμοί, στήλες 15 Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ.
Από τους αριθμούς 2-3-4-5-6-7 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον οι τέσσερις. Τα σύστημα πιάνει 1 έως 15 πεντάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Υπάρχουν, επίσης και πολλές μικρότερες επιτυχίες. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών.
1     1     1     1     1     1    1     1
2     2     2     2     2     2    2     2
3     3     3     3     3     3    4    4
4     4     4     5     5     6    5    5
5     6     7     6     7     7    6    7 1    1      1    1     1     1      1
2    2      3    3     3     3     4
4    5     4     4     4     5     5
6    6     5     5     6     6     6
7    7     6     7     7     7     7 ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
8 αριθμοί, στήλες 8 
Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3- 4-5-6-7-8 από τους οποίους ζητάμε να κληρωθούν οι
πέντε. Το σύστημα πιάνει 2 τεσσάρια με 15% για πεντάρι. Αν κληρωθούν τέσσερις αριθμοί το σύστημα πιάνει 4 τριάρια με 50% για 1 ή 2 τεσσάρια. Με έξι αριθμούς το σύστημα πιάνει 6 τεσσάρια με 60% για 2 πεντάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών.

1    1    1    1    1    2    3    4
2    2    2    2    5    5    5    5
3    3    3    3    6    6    6    6
4    4    4    4    7    7    7    7 

5    6    7    8    8    8    8    8 ΕΠΙΛΟΓΗ «5» 
1 στάνταρ 
5 αριθμοί, στήλες 5 Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4-5-6 ζητάμε
να κληρωθούν τουλάχιστον οι τέσσερις. Το 
σύστημα πιάνει 1 έως 5 πεντάρια ανάλογα 
 με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.

 1     1     1     1     1
 2     2     2     2     3
 3     3     3    4      4
 4     4     5    5      5
 5     6     6    6      6ΕΠΙΛΟΓΗ «5» 6 αριθμοί, στήλες 6 Στο υπόδειγμα παίζονται σι αριθμοί 1-2-3-4-5-6

Αποδόσεις
3 αριθμοί: 3 τριάρια
4 αριθμοί: 2 τεσσάρια + 4 τριάρια
5 αριθμοί: 1 πεντάρι + 5 τεσσάρια
6 αριθμοί: 6 πεντάρια
Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών

1    1    1     1     1    2
2    2    2     2     3    3
3    3    3     4     4    4
4    4    5     5     5    5
5    6    6     6     6    6 ΕΠΙΛΟΓΗ «5» 1στάνταρ 8 αριθμοί, στήλες 16 
Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4-5 ζητάμε να κληρωθούν οι τρεις.
Από τους αριθμούς 6-7-8-9 ζητάμε να κληρωθεί ο ένας. Το σύστημα αποδίδει 1 έως 16 πεντάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας.


1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 5 5 5 5
6 7 8 9 6 7 8 9


1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5
6 7 8 9 6 7 8 9


ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
7 αριθμοί, στήλες 21 
Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3- 4-5-6-7
 

Αποδόσεις
3 αριθμοί: 6 τριάρια
4 αριθμοί: 3 τεσσάρια + 12 τριάρια
5 αριθμοί: 1 πεντάρι + 10 τεσσάρια + 9 τριάρια
6 αριθμοί: 6 πεντάρια +15 τεσσάρια
7 αριθμοί: 21 πεντάρια
Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών

1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    3
3    3    3    3    3    3    4    4    4    5    4
4    4    4    5    5    6    5    5    6    6    5
5    6    7    6    7    7    6    7    7    7    6 


1    1    1    1    2    2    2    2    2    3
3    3    3    4    3    3    3    3    4    4
4    4    5    5    4    4    4    5    5    5
5    6    6    6    5    5    6    6    6    6
7    7    7    7    6    7    7    7    7    7

ΕΠΙΛΟΓΗ «5»
7 αριθμοί, στήλες 12 
Στο υπόδειγμα από τους αριθμούς 1-2-3 ζητάμε να κληρωθούν οι δύο. Από τους αριθμούς 4-5-6-7 ζητάμε να κληρωθούν οι τρεις.
Το σύστημα πιάνει 1 έως 12 πεντάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.


1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 3 3
4 4 4 5 4 4
5 5 6 6 5 5
6 7 7 7 6 7


1 1 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
4 5 4 4 4 5
6 6 5 5 6 6
7 7 6 7 7 7


Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Στο δελτιο του κινο πως παιζω συστημα..?
δν εχει κωδικους για συστημα οπως το τζοκερ η λοττο..
αναγραφει μονοτους αριθμους που βαζουμε στο πανω πεδιο απο 1 εως 12 κ στο κατω πεδιο τον πολλαπλασιαστη..!
Ο χρήστης Παναγιώτης Καρπαθάκης είπε…
Στο Τζόκερ και Λόττο έχει τυποποιημένα συστήματα. Τα συστήματα που σας δίνουμε πρέπει να τα αναπτύξεις πάνω στο δελτίο.Το δελτίο τος ΚΙΝΟ έχει 4 πεδία Α,Β,Γ,Δ. Συμπληρώνοντας ένα πεδίο(1 στήλη) και ούτω καθεξής μέχρι να συμπληρωθεί το σύστημα που έχεις διαλέξει. ΚΑΛΑ ΚΕΡΔΗ ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ !
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Καλα τα συστηματα αλλα βγαλε ενα προγραμματακι ννα συμπληρωνεις τα νουμερα σε ενα δελτιο και να βγαζει αυτοματα τις στηλες συμφωνα με τον κωδικο