ΚΑΖΙΝΟ:BET SYSTEMS ΡΟΥΛΕΤΑ ΚΑΙ ΖΑΡΙΑΚΑΖΙΝΟ
BET SYSTEMS
Επειδή ο νόμος των πιθανοτιιτων λειτουργεί κυρίως σε μακρύ ορίζοντα,είναι απαραιτητο οι παίχτες πέρα απο τα συστήματα ή την βασική στρατηγική που γνωρίζουν και αυτό ισχύει για όλα τα παιχνίδια του καζίνο, πρέπει να χρησιμοποιούν συστήματα που αφορούν αποκλειστικά το ύψος του
στοιχήματος και των χρημάτων που μπορούν να διαθέσουν. Τα στοιχειώδη συστύματα στοιχημάτων (bet system) που είναι διαδεδομένα είναι πολλά, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε να αναλύσουμε 3 στοιχειώδη.

Ζάρια
Είναι Το αρχαιότερο παιχνίδι και το πιο αντιπροσωπευτικό του ΤΖΟΓΟΥ. Υπάρχουν πολλές μορφές του παιχνιδιού αλλά εμείς Θα επικεντρωθούμε σε 4, που αποτελούν θα λέγαμε τα καλύτερα συστήματα για Το παιχνίδι. Επιγραμματικά Θα λέγαμε είναι οι εξής: 1. ΡΑSS (με οdds ή χωρίς οdds  
2. DΟΝ'Τ ΡΑSS (με οdds ή χωρίς οdds
3. CΟΜΕ (με οdds ή χωρίς οdds
4. DΟΝ’Τ CΟΜΕ (με οdds ή χωρίς οdds
Τα συστήματα αυτά δίνουν το μικρότερο πλεονέκτημα στο ΚΑΖΙΝΟ της τάξης του 1,36-1.41%. νι’ αυτό θεωρούνται και τα πιο επικερδή.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΛΗ
Το Παιχνίδι παίζεται με 2 ζάρια και ανάλογα με το άθροισμα που προκύπτει από τις όψεις των κύβων καθορίζεται η μορφή του παιχνιδιού. Σύμφωνα με το σύνολο ζαριάς και τις πιθανότητες που προκύπτουν έχουμε τον σχετικό πίνακα 1. Εδώ  θα ασχοληθούμε με το
στοίχημα ΡΑSS LIΝΕ και DOΝ’Τ ΡΑSS LIΝΕ.
Ι. ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ  ΡΑSS LIΝΕ
Τα στοιχήματα αυτά τα τοποθετούμε στην γραμμήΡΑSS LIΝΕ  του ΤΑΜΠΛΟ, και έχουν απόδοση 1:1 και προμήθεια καζίνου 1,4%. 
Το παιχνίδι παίζεται ως εξής:
ΠΡΩΤΗ ΖΑΡΙΑ
α) Κερδίζει το άθροισμα ζαριών
7 ή 11
β) Χάνει το άθροισμα 2,3, 12.
γ) Αν φέρει ένα από τα νούμερα 4, 5, 6, 8,9, 10 τότε ούτε κερδίζει αλλά ούτε χάνει, και το νούμερο αποτελεί στόχο, για τον παίχτη.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΑΡΙΑ
Στην περίπτωση αυτή υπάρχει το νούμερο στόχος, που είναι τα νούμερα
4 ,5, 6, 8,9, 10.
α) Αν ο παίχτης πετύχει το νούμερο στόχο, πρίν έρθει το 7 ‚τότε κερδίζει
β) Χάνει ον έρθει το 7 πρίν τον στόχο.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ODDS για ΡΑSS LIΝΕ
Είναι ένα στοίχημα πολλοπλάσιο(Ι,2,3,5,10,20,ΙΟΟ) του στοιχήματος ΡΑSS LIΝΕ, χωρίς να 
παρακρατεί το ΚΑΖΙΝΟ Καμία προμήθεια. Είναι ένα επομένως στοίχημα που συμφέρει 100% κάθε παίχτη, γιατι του αποδίδει καθαρό κέρδος.
Προαπαιτεί να υπάρχει το
 στοίχημα ΡΑSS LIΝΕ  . Οι αποδόσεις για αυτό το στοίχημα είναι: 
α) Για τα νούμερα στόχους 4 ή 10, Απόδοση  2:1
β) Για τα νούμερα στόχους 5 ή 9, Απόδοση 3:2
32γ) Για τα νούμερα στόχους 6 ή 8, Απόδοση  6:5 
2. ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ  DOΝ’Τ ΡΑSS LIΝΕ
Ακριβώς από επάνω από την γραμμή ΡΑSS LIΝΕ υπάρχει η γραμμή DOΝ’Τ ΡΑSS LIΝΕ Είναι το ακριβώς αντίθετο σύστημα από τοΡΑSS LIΝΕ,και ισχύουν τα εξής: 
ΠΡΩΤΗ ΖΑΡΙΑ
α) Κερδίζει αν φέρει
άθροισμα 2 ή 3.
β) Χάνει αν φέρουμε 7 ή 11.
γ) Αν φέρουμε 12 (6-6), ούτε χάνουμε-ούτε κερδίζουμε, και τα στοιχήματα παραμένουν στην θέση τους.
δ) Αν έρθουν τα νούμερα
4, 5, 6, 8, 9, 10 τότε το νούμερο μαρκάρεται και γίνεται στόχος.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΑΡΙΑ
α) Άν ο παίχτης πετύχει το νούμερο στόχο, πρίν έρθει το 7, τότε χάνει
β) Κερδίζει άν έρθει το ο στόχος νούμερο, πρίν τον 7.
Για τα 
ODDS στο DOΝ’Τ ΡΑSS LIΝΕ ισχύουν 
τα εξής:
α) Για τα νούμερα στόχους
4 ή 10, Απόδοση 1:2
β) Για τα νούμερα στόχους 5 ή 9, Απόδοση 2:3
Γ)Για τα νούμερα στόχους 6
 ή 8, Απόδοση  5:6
Διαδικασία δηλαδή σντίστροφη από το ΡΑSS LIΝΕ
Η απόδοση και για τα 2 στοιχήματα είναι 1:1 προμήθεια για ΚΑΖΙΝΟ, 1,36% για 
 DOΝ’Τ ΡΑSS και 1,40% για , _ΡΑSS LIΝΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ 2 ΖΑΡΙΑ
ΠΛΗΘΟΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΙ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
2
1
(1,1)
2,77%
3
2
(1,2),(2,1)
5,55%
4
3
(1,3),(3,1)(2,2)
8,33%
5
4
(1,4)(4,1),(2,3),(3,2)
11,11%
6
5
(1,5),(5,1)(4,2),(2,4),(3,3)
13,88%
7
6
(1,6),(6,1),(2,4),(4,2),(3,4),(4,3)
16,67%
8
5
(2,6),(6,2),(3,5),(5,3),(4,4)
13,88%
9
4
(3,6),(6.3)(4,5),(5.4)
11,11%
10
3(4,6),(6,4)(5,5)                               8,33%
11
2
(5,6),(6,5)
      5,55%
12
1
(6,6)
      2,77%


ΡΟΥΛΕΤΑ (Προοδευτικά ελεγχόμενο σύστημα.)
Εμείς προτείνουμε ένα Bet system το οποίο και δεν απαιτεί μεγάλο κεφάλαιο και με λίγη τύχη μπορεί να μας αποδώσει καλό κέρδος.
Η φιλοσοφία του στηρίζεται στο εξής:Αν έχουμε μια ακολουθία απο στοιχήματα που χάνονται (Η)
ή κερδίζονται (Ν), η ακολουθία των αριθμών να στηρίζεται στην λογική: “εάν το αποτέλεσμα κάποιου γύρου παιχνιδιου είναι Η (χαμένο) τότε η ακολουθία βαίνει αυξανόμενη κατα μία μονάδα, διαφορετικόά εάν ο τρέχων αριθμός της ακολουθίας είναι μεγαλύτερος της μονάδας να αφαιρείται μιά μονάδα απο τον τρέχοντα αριθμό και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση να είναι ίσος με την μονάδα”. Άν μας ζητούσαν αυτή την λογική να την μεταφράσουμε σε γλώσσα υπολογιστή π.χ σε ΒΑSIC Θα είχε την εξής μορφή: ΙF ‘ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΥΡΟΥ” = ‘Η” ΤΗΕΝ Κ=Ν+1 ΕLSΕ (ΙF Κ>Α ΤΗΕΝ Κ=Κ-Α ΕLSΕ Κ=1). ‘Οπου Κ ο μετρητής της ακολουθίας και Α=ΣΥΝΤΕΛΕΣΓΗΣ.
‘Ετσι άν για παράδειγμα έχω την ακολουθία αποτελεσμάτων απο τους γύρους, Η, Η, Ν, Η, Η, με Α =1, Θα έχω αντίστοιχα την ακολουθία των αριθμών 1,2,3,2,3
,,,, κ.ο.κ.
Η μέθοδος αυτή αποτελεί κατα την εφαρμογή της σε υπολογιστικά προγράμματα, την βέλτιστη σε απόδοση και κέρδος, για πιό συντηρητικά ποσά στοιχημάτων. Σάν παράδειγμα εφαρμογής του συστήματος αναφέρουμε γιο το παιχνίδι ΡΟΥΛΕΤΑ, και για το σύστημα 16 ΑΡ1ΘΜ01,”4-CARRΕ”, με ΑΠ0Δ0ΣΗ 8/4.
Οι αποδόσεις και τα κέρδη φαίνονται  για 55 συνεχόμενα στοιχήματα, στον παρακάτω πίνακα.
16 ΑΡΙΘΜΟΙ                                                                                                  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ =8/4

 ΤΙΜΗΜΟΝΑΔΑΣ =10 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΜ.
ΕΠΙΤΥΧΙΑ= 43,24% ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤ=2 640.00€
ΚΑθ_ΚΕΡΔΟΣ- 990.00€
ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΑΧ= 400.00€
ΣΥΝ ΑΠΟΘΕΜΑ= 1.650.00€
ΠΙΘΑΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ= 43.10% 

ΣΤΟΙΧ ΝΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΑΠ0ΤΕΛ.
SUM.ΣΕΙΡΑΣ
ΣΥΝ.ΚΕΡΔΩΝ
ΚΑΘ.ΑΠΟΔ
ΑΡ.ΝΙΚΕΣ
ΚΑΘ.ΚΕΡΔΟ
1
0
1
Η
1
0
0
0
0
2
1
2
Ν
3
16
12
1
6
3
0
1
Η
4
0
0
0
0
4
1
2
Ν
6
16
12
1
6
5
0
1
Η
7
0
0
0
0
6
1
2
Ν
9
16
12
1
6
7
0
1
Η
10
0
0
0
8
1
2
Ν
12
18
12
1
6
9
0
1
Η
13
0
0
0
0
10
1
2
Ν
15
16
12
1
6
11
0
1
Ν
16
8
8
1
5
12
0
1
Η
17
0
0
0
0
13
1
2
Ν
19
16
12
1
6
14
0
1
Ν
20
8
8
1
5
15
0
1
Η
21
0
0
0
0
16
1
2
Η
23
0
0
0
0
17
2
3
Ν
26
24
12
1
3
18
0
1
Η
27
0
0
0
0
19
1
2
Ν
29
16
12
1
6
28
0
1
Η
30
0
0
0
0
21
1
2
Η
32
0
0
0
0
22
2
3
Ν
35
24
12
1
3
23
0
1
Ν
36
8
8
1
5
24
8
1
Η
37
0
0
0
0
25
1
2
Ν
39
16
12
1
6
26
0
1
Η
40 
0
0
0
0
27
1
2
Ν
42
16
12
1
6
28
0
1
Η
43
0
0
0
0
29
1
2
Η
45
0
0
0
0
30
2
3
Η
48
0
0
0
0
31
3
4.
Ν
52
32
8
1
4
32
0
1
Ν
53
8
8
1

5
33
0
1
Η
54
0
0
0
0
34
1
2
Ν
56
16
12
1
6
35
0
1
Η
57
0
0
0
0
36
1
2
Ν
59
16
12
1
6
37
0
1
Η
60
0
0
0
0
38
1
2
Η
62
0
0
0
0
39
2
3
Ν
65
24
12
1
3
40
0
1
Η
66
0
0
0
0
41
1
2
Η
60
0
0
0
0
42
2
3
Η
71
0
0
0
0
43
3
4
Η
75
0
0
0
0
44
4
5
Ν
80
40
0
1
15
45
0
1
Η
81
0
0
0
0
46
1
2
Ν
83
16
12
1
6
47
0
1
Η
84
0
0
0
0
48
1
2
Η
 86
0
0 .
0
0
49
2
3
Ν
89
24
12
1
3
50
Ο
Ι
Η
90
0
0
0
0
51
1
2
Η
92
0
0
0
0
52
2
3
Ν
90
24
12
1
3
53
54
55
0
0
1
1
Ι
2
Ν
Η
Ν
96
97
99
8
0
16
8
0
12
1
0
1
5
0
6

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΓΟΙΧΗΜΑΤΟΣ 10€
Το κέρδος είναι 990/1650 =60%
Με συνολικό Χρηματικό απόθεμα 1650, 00€
 

Share on Google Plus

About savvas

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment