ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ 4 - sportsnewsgreece

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Post Top Ad

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ 4

ΕΠΙΛΟΓΗ «4»
8 αριθμοί, στήλες 14

Στο υπόδειγμα παίζονται σι αριθμοί 1 έως 8 από τους οποίους ζητάμε να κληρωθούν πέντε ή
περισσότεροι για απόδοση 1 έως 14 τεσσάρια Αν κληρωθούν τέσσερις αριθμοί το σύστημα πιάνει 4 τριάρια και 6 δυάρια με πιθανότητες 20% για τεσσάρι. Με τρεις αριθμούς το σύστημα πιάνει 1 τριάρι και 6 δυάρια. Με δύο από τους οκτώ αριθμούς έχουμε απόδοση 3 δυάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας.

1-1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-3-3-5
2-2-2-3-3-4-4-3-3-4-4-4-4-6
3-5-7-5-6-5-6-5-6-5-6-5-7-7
4-6-8-8-7-7-8-7-8-8-7-6-8-8

ΕΠΙΛΟΓΗ «4» 
5 αριθμοί, στήλες 5

Στο υπόδειγμα παίζονται σι αριθμοί 1-2-3-4-5.
Αποδόσεις
3 αριθμοί: 2 τριάρια
4 αριθμοί: 1 τεσσάρι + 4 τριάρια
5 αριθμοί: 5 τεσσάρια

Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών


1-1-1-1-2
2-2-2-3-3
3-3-4-4-4
4-5-5-5-5

ΕΠΙΛΟΓΗ «4»
6 αριθμοί, στήλες 15

 Στο υπόδειγμα παίζονται σι αριθμοί 1-2-3-4-5-6
Αποδόσεις
3 αριθμοί: 3 τριάρια
4 αριθμοί: 1 τεσσάρι + 8 τριάρια
5 αριθμοί: 5 τεσσάρια + 10 τριάρια
6 αριθμοί: 15 τεσσάρια
Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών
1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-3
2-2-2-2-2-2-3-3-3-4-3-3-3-4-4
3-3-3-4-4-5-4-4-5-5-4-4-5-5-5
4-5-6-5-6-6-5-6-6-6-5-6-6-6-6

ΕΠΙΛΟΓΗ «4»
12 αριθμοί, στήλες 9

Στο υπόδειγμα παίζονται σι αριθμοί 1 έως 12 σι οποίοι χωρίζονται σε τέσσερις ομίλους που έχουν ως εξής: Αναλυτικά: Α=1-2-3, Β=4-5-6, Γ= 7-8-9, Δ=10-11-12. Ζητάμε από κάθε όμιλο να κληρωθεί ένας τουλάχιστον αριθμός. Το σύστημα πιάνει τριάρι με 11% για τεσσάρι. Αν κληρωθούν δύο ή περισσότεροι αριθμοί από κάποιον όμιλο σι επιτυχίες πολλαπλασιάζονται. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας.
1   -2   -3   -1   -2   -3   -1   -2   -3
4   -5   -6   -5   -6   -4   -6   -4   -5
7   -8   -9   -9   -7   -8   -8   -9   -7
10-10-10 -11 -11  -11  -12 -12 -12

ΕΠΙΛΟΓΗ «4»
1 στάνταρ + 4 αριθμοί, στήλες 4


Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4-5 ζητάμε να κληρωθούν σι τρεις τουλάχιστον. Το σύστημα πιάνει 1 έως 4 τεσσάρια και μικρότερες επιτυχίες ανάλογα με  τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.
1-1-1-1
2-2-2-3
3-3-4-4
4-5-5-5 


ΕΠΙΛΟΓΗ «4» 
1
 στάνταρ + 5 αριθμοί, στήλες 10 

Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ.
 Από τους αριθμούς 2-3-4-5-6 ζητάμε να κληρωθούν oι τρεις τουλάχιστον. Το σύστημα πιάνει 1 έως 10 τεσσάρια και πολλές μικρότερες επιτυχίες ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών. 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3
3
4
4
5
4
4
5
5
4
5
6
5
6
6
5
6
6
6

ΕΠΙΛΟΓΗ «4» 
2 
στάνταρ 
+6 αριθμοί, στήλες 15 
Στο υπόδειγμα σι αριθμοί 1-2 παίζονται στάνταρ. από τους αριθμούς 3-4-5-6-7-8 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον οι δύο. Το σύστημα πιάνει 1 έως 15 τεσσάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών. 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
4
5
6
7
8
5
6
7
8
6
7
8
7
8
8

ΕΠΙΛΟΓΗ «4» 
Ι στάνταρ + 
6 αριθμοί, στήλες 20 Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4-5-6-7 ζητάμε να κληρωθούν σι τρεις. Το σύστημα πιάνει 1 έως 20 τεσσάρια και πολλές μικρότερες επιτυχίες ανάλογα με τους αριθμούς που θα επαληθευτούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
3
3
3
4
4
5
4
4
5
5
3
4
5
6
4
5
6
5
6
6
4
5
6
5
6
6
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

ΕΠΙΛΟΓΗ «4» 
2 στάνταρ 
+ 4 αριθμοί, στήλες 6 Στο υπόδειγμα αι αριθμοί 1-2 παίζονται στάνταρ. Από τους αριθμούς 3-4-5-6 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον οι δύο. Το σύστημα πιάνει 1 έως 6 τεσσάρια καθώς και μικρότερες επιτυχίες. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών. 
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
4
5
6
5
6
6

ΕΠΙΛΟΓΗ «4»  7αριθμοί Στήλες 12 

Στο υπόδειγμα α αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4-5 ζητάμε 2 έως 4. Από τους αριθμούς 6-7 ζητάμε να κληρωθεί τουλάχιστον ο ένας.Το σύστημα αποδίδει 1 έως 12 τεσσάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
2
2
2
3
3
4
3
4
5
4
5
5
3
4
5
4
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
6 αριθμοί, στήλες 3, επιλογή «4»
 Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1-2-3-4-5-6 με την εξής ανάπτυξή:
1    1    3
2    2    4
3    5    5
4    6    6
Με δύο αριθμούς έχουμε 3 δυάρια ή τριάρι.
Με τρεις αριθμούς έχουμε 3 δυάρια ή τριάρι.
Με τέσσερις αριθμούς το σύστημα πιάνει δύο τριάρια ή τεσσάρι. Με πέντε αριθμούς έχουμε απόδοση 1 τεσσάρι και δύο τριάρια. Με έξι αριθμούς το σύστημα δίνει 3 τεσσάρια με απόδοση 100.00 το καθένα.
Προτείνουμε να παίζετε το σύστημα για 15 συνεχόμενες κληρώσεις με συνολικό κόστος 15Χ1,5 =22,50 ευρώ
.


 ΕΠΙΛΟΓΗ «4»
2 στάνταρ 
6 αριθμοί, στήλες 9 Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1-2 παίζονται στάνταρ. 
Από τους αριθμούς 3-4-5 ζητάμε να κληρωθεί ο ένας τουλάχιστον. Από τους αριθμούς 6-7-8 ζητάμε να κληρωθεί τουλάχιστον ο ένας. Το σύστημα πιάνει 1 έως 9 τεσσάρια ανάλογα με τους αριθμούς που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας.
1    1    1       1    1       1    1
2
    2    2    2    2    2       2    2
3
    3    3    4    4    4    5    5    5
6
    7    8    6    7    8       7    


ΕΠΙΛΟΓΗ «4» 6 αριθμοί, στήλες 9 Στο υπόδειγμα παίζονται έξι αριθμοί που χωρίζονται σε δύο ομίλους. Α όμιλος αποτελείται από τους αριθμούς 1-2-3 και ο B’ από τους αριθμούς 4-5-6. Ζητάμε από κάθε όμιλο να κληρωθούν δύο αριθμοί και άνω. Το σύστημα αποδίδει 1 έως 6 τεσσάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση αριθμών με αυτούς της επιλογής σας.


1    1        1        1        2    
2    2    2     3    3     3        3    3  
4    4    5     4    4     5    4     4    5
5    6    6     5    6     6        6    
 ΕΠΙΛΟΓΗ «4» 
7 αριθμοί, στήλες 5 
Στο υπόδειγμα παίζονται σι αριθμοί 1 έως 7 από τους οποίους ζητάμε να κληρωθούν τέσσερις ή περισσότεροι. Το σύστημα αποδίδει δύο τριάρια με 15% για πεντάρι. Αν κληρωθούν πέντε αριθμοί έχουμε 5 τριάρια με 40% για τεσσάρι. Με έξι αριθμούς ή επτά αριθμούς έχουμε απόδοση 1 έως 5 τεσσάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών.1    1    1    1    4
            5             6 
            7

ΕΠΙΛΟΓΗ «4» 
1 στάνταρ 
+ 5 αριθμοί, στήλες 10 
Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4-5-6 ζητάμε να κληρωθούν οι τρεις και άνω
Το σύστημα πιάνει 1 έως 10 τεσσάρια ανάλογα με τον αριθμό των αριθμών που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας. 1            1     1      1    1     1    1    1 2    2     2     2      2     2    3     3    3    4 
3
    3     3     4     4      5        4    5    5 
                    6    5           6
 ΕΠΙΛΟΓΗ «4»
10 αριθμοί, στήλες 30
Στο υπόδειγμα παίζονται οι αριθμοί 1 έως 10 από τους οποίους ζητάμε να κληρωθούν τρεις και άνω. Με τρεις αριθμούς το σύστημα πιάνει 1 τριάρι και 9 δυάρια.Με Τέσσερις αριθμούς έχουμε 4 τριάρια και 10 δυάρια με πιθανότητες 15% για τεσσάρι. Με πέντε αριθμούς το σύστημα πιάνει 10 τριάρια με 70% για τεσσάρι. Με 6 αριθμούς και άνω το σύστημα πιάνει 2 έως 30 τεσσάρια. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας.
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1  
2     2     2     2     3     3     3     4     4     5
3     4     5     6     4     6     8     6     8     6
7    10    9     8     5     9    10    7     9    10

1     1     2     2     2     2     2     2     2     2
5     7     3     3     3     4     4     5     6     8
7     9     4     5     6     5     7      7     7    9
8    10    9     8    10    6    8     10    9    10

3     3     3     3     3     4     4     4     5     6
4     4     5     5     7     5     5     6     6     7
6    7      6     9     8     7     8     9     8     8
8    10    7    10    9     9    10   10   9    10

ΕΠΙΛΟΓΗ «4» 
1 
στάνταρ + 6 αριθμοί, στήλες 9 
Στο υπόδειγμα ο αριθμός 1 παίζεται στάνταρ. Από τους αριθμούς 2-3-4 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον οι δύο. Από τους αριθμούς 5-6-7 ζητάμε να κληρωθεί ο ένας. Το σύστημα αποδίδει 1 έως 9 τεσσάρια ανάλογα με τον αριθμό των αριθμών που θα κληρωθούν. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών με αυτούς της επιλογής σας.   1   1     1     1     1 
2
   2   2   2   2   2   3   3   3 
3
   3   3   4   4   4   4   4   4 
5
   6   7   5   6   7   5   6   7

ΕΠΙΛΟΓΗ 4 
2 στάνταρ 
+ 5 αριθμοί, στήλες 10 
Στο υπόδειγμα οι αριθμοί 1-2 παίζονται στάνταρ. Από τους
αριθμούς 3-4-5-6-7 ζητάμε να κληρωθούν τουλάχιστον οι δύο. Το σύστημα πιάνει 1 έως 10 τετράδες. Επιτρέπεται κάθε αντικατάσταση των αριθμών. 
1  1  1  1  1   1  1  1  1 
2
  2  2  2  2  2  2  2  2  2 
3
  3  3  3  4  4  4  5  5  6 
4
  5  6  7  5  6  7  6  7  7


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Top Ad

Responsive Ads Here