ΚΙΝΟ:ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 20-8-2018


Στη στήλη αυτήν σας δίνουμε τις προβλέψεις μας για το ΚΙΝΟ του ΟΠΑΠ σε όλες τις επιλογές.
Παίξετε όσες περισσότερες κληρώσεις, στην επιλογή που θέλετε, δίχως να το παρακάνετε κι ελπίζουμε να πέσετε στην τυχερή κλήρωση που θα σας δώσει κάποιο μεγάλο κέρδος.


Κάθε μέρα οι προτάσεις μας αυτές θα ανανεώνονται και θα γράφουμε τις επιτυχίες. 
Οι προτάσεις μας αυτές είναι από στατιστικά τα οποία συγκεντρώνουμε από τις τελευταίες κληρώσεις και εκτιμούμε τους πιθανούς αριθμούς που πρόκειται να βγουν στις επόμενες.


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!ΕΠΙΛ.
20-8-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες      Κινού    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ37-25-26-405ΑΔΑ37-25-26-40-34


6ΑΔΑ
37-25-26-40-34-797ΑΔΑ37-25-26-40-34-79-138ΑΔΑ
37-25-26-40-34-79-13-249ΑΔΑ37-25-26-40-34-79-13-24-2
Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
37-25-26-40-34-79-13-24-2-1911ΑΔΑ
37-25-26-40-34-79-13-24-2-19-7312ΑΔΑ
37-25-26-40-34-79-13-24-2-19-73-56

ΕΠΙΛ.
19-8-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες      Κινού    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ15-59-26-635ΑΔΑ15-59-26-63-57


6ΑΔΑ
15-59-26-63-57-277ΑΔΑ15-59-26-63-57-27--618ΑΔΑ
15-59-26-63-57-27--61-749ΑΔΑ15-59-26-63-57-27--61-74-6
Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
15-59-26-63-57-27--61-74-6-7511ΑΔΑ
15-59-26-63-57-27--61-74-6-75-5812ΑΔΑ
15-59-26-63-57-27--61-74-6-75-58-49
ΕΠΙΛ.
18-8-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες      Κινού    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ43-69-38-62
41.50
-48.50
35
125ΑΔΑ43-69-38-62-2948.00
-42.00

18
3


6ΑΔΑ
43-69-38-62-29-21
47.00
-43.00

24
10


7ΑΔΑ43-69-38-62-29-21-56
47.00
-43.00

29
15
1

8ΑΔΑ
43-69-38-62-29-21-56-60
41.00
-49.00


16
5

9ΑΔΑ43-69-38-62-29-21-56-60-40
27.00
-63.00


24
6


Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
43-69-38-62-29-21-56-60-40-50
32.00
-58.00
12
10
1


11ΑΔΑ
43-69-38-62-29-21-56-60-40-50-36
47.00
-43.00
10
14
1
1

12ΑΔΑ
43-69-38-62-29-21-56-60-40-50-36-72
31.50
-58.50
7

2
1ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ!!!
ΕΠΙΛ.
3-8-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες      Κινού    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ7-30-52-55
91.50
+1.50
43
10
1


5ΑΔΑ7-30-52-55-22249.00
+159.00

24

1

6ΑΔΑ
7-30-52-55-22-31
781.00
+691.00

34
4

1
7ΑΔΑ7-30-52-55-22-31-38
2.538.00
+2.448.00

40
12


18ΑΔΑ
7-30-52-55-22-31-38-60
530.00
+440.00


15
3

19ΑΔΑ7-30-52-55-22-31-38-60-80
121.00
+31.00


22
4

1
Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
7-30-52-55-22-31-38-60-80-69
284.00
+194.00
4
10
2

1
11ΑΔΑ
7-30-52-55-22-31-38-60-80-69-79
779.50
+689.50
3
13
4


112ΑΔΑ
7-30-52-55-22-31-38-60-80-69-79-74
516.50
+426.50
2

5


1

ΕΠΙΛ.
22-7-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες        Kino

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ
69-37-43-68
37.50
-52.50
43
85ΑΔΑ69-37-43-68-7936.00
-54.00

16
2


6ΑΔΑ
69-37-43-68-79-59
52.00
-38.00

19
5
1

7ΑΔΑ
69-37-43-68-79-59-8
89.50
-0.50

29
10
1
1
8ΑΔΑ
69-37-43-68-79-59-8-66
526.00
+436.00


16
2

19ΑΔΑ69-37-43-68-79-59-8-66-75
136.50
+46.50


18
6
1
1
Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
69-37-43-68-79-59-8-66-75-52
79.00
-11.00
11
8
2
1

11ΑΔΑ
69-37-43-68-79-59-8-66-75-52-72
74.50
-15.50
9
11
2
2

12ΑΔΑ69-37-43-68-79-59-8-66-75-52-72-49
59.50
-30.50
6

9
2
ΕΠΙΛ.
21-7-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες      Κινού    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ15-57-27-35
40.50
-49.50
41
105ΑΔΑ15-57-27-35-4033.00
-57.00

13
2
6ΑΔΑ15-57-27-35-40-7528.00-62.0021
5


7ΑΔΑ
15-57-27-35-40-75-59
41.00
-49.00

29
11
1

8ΑΔΑ
15-57-27-35-40-75-59-70
31.00
-59.00


16
3

9ΑΔΑ15-57-27-35-40-75-59-70-49
60.50
-29.50


26
4
3

Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ15-57-27-35-40-75-59-70-49-32
107.00
+17.00
7
10
1
2

11ΑΔΑ15-57-27-35-40-75-59-70-49-32-23
183.50
+183.50
6
15
4
1
1
12ΑΔΑ
15-57-27-35-40-75-59-70-49-32-23-72
176.00
+86.00
3

8

2

ΕΠΙΛ.
17-7-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino    επιτυχίες      Κινο    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ53-51-29-45
87.00
-3.00
38
9
1


5ΑΔΑ53-51-29-45-40290.00
+200.00

15
5
1

6ΑΔΑ
53-51-29-45-40-80
789.00
+699.00

22
8

1
7ΑΔΑ
53-51-29-45-40-80-24
92.50
+2.50

29
12
1
1
8ΑΔΑ
53-51-29-45-40-80-24-37
541.00
+451.00


21
4

19ΑΔΑ53-51-29-45-40-80-24-37-11
140.00
+50.00


25
11

1
Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
53-51-29-45-40-80-24-37-11-1
100.00
+10.00
9
11
4
1

11ΑΔΑ
53-51-29-45-40-80-24-37-11-1-17
84.50
-5.50
8
13
4
2

12ΑΔΑ
53-51-29-45-40-80-24-37-11-1-17-2
56.50
-33.50
7

7
2
ΕΠΙΛ.
12-7-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες      Κινού    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ27-16-56-8
82,50
-7.50
41
6
1


5ΑΔΑ27-16-56-8-73257.00
+167.00

12
21
6ΑΔΑ27-16-56-8-73-4080.00-10.0018
6
2

7ΑΔΑ
27-16-56-8-73-40-44
51.00
-39.00

20
14
2

8ΑΔΑ
27-16-56-8-73-40-44-15
60.00
-30.00


10
5
1
9ΑΔΑ27-16-56-8-73-40-44-15-47
49.50
-40.50


19
6
2

Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ27-16-56-8-73-40-44-15-47-59
88.00
-2.00
10
8
3
1

11ΑΔΑ27-16-56-8-73-40-44-15-47-59-3
60.00
-30.00
8
14
4
1

12ΑΔΑ
27-16-56-8-73-40-44-15-47-59-3-67
57.50
-32.50
5

9
2


ΕΠΙΛ.
10-7-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες      Κινού    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ57-43-70-36
180.50
+90.50
45
4
3


5ΑΔΑ57-43-70-36-19256.00
+166.00

11
21
6ΑΔΑ57-43-70-36-19-3744.50-45.5018
3
1

7ΑΔΑ
57-43-70-36-19-37-54
34.50
-55.50

31
6
1

8ΑΔΑ
57-43-70-36-19-37-54-75
18.00
-72.00


13
1

9ΑΔΑ57-43-70-36-19-37-54-75-18
29.50
-60.50


19
3
1

Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
57-43-70-36-19-37-54-75-18-7
78.00
-12.00
14
4
2
1

11ΑΔΑ57-43-70-36-19-37-54-75-18-7-42
54.50
-35.50
11
7
3
1

12ΑΔΑ
57-43-70-36-19-37-54-75-18-7-42-67
68.00
-22.00
9

5
3
ΕΠΙΛ.
8-7-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες      Κινού    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ43-15-27-56
83.00
-7.00
34
8
1


5ΑΔΑ43-15-27-56-16249.00
+159.00

14
11
6ΑΔΑ43-15-27-56-16-6158.50-31.5025
6
1

7ΑΔΑ
43-15-27-56-16-61-49
93.00
+3.00

36
10
1
1
8ΑΔΑ
43-15-27-56-16-61-49-63
75.00
-15.00


10
3
2
9ΑΔΑ43-15-27-56-16-61-49-63-1
49.50
-40.50


9
8
2

Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
43-15-27-56-16-61-49-63-1-62
45.00
-45.00
5
10
3


11ΑΔΑ43-15-27-56-16-61-49-63-1-62-70
47.50
-42.50
4
7
8


12ΑΔΑ
43-15-27-56-16-61-49-63-1-62-70-25
44.00
-46.00
2

11
1


ΕΠΙΛ.
2-7-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino    επιτυχίες      Κινο    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ40-79-74-19
188.00
+98.00
48
7
3


5ΑΔΑ40-79-74-19-14274.00
+184.00

19
3
1

6ΑΔΑ
40-79-74-19-14-21
74.50
-15.50

28
3
2

7ΑΔΑ
40-79-74-19-14-21-58
92.00
+2.00

40
8
1
1
8ΑΔΑ
40-79-74-19-14-21-58-70
62.00
-28.00


22
3
1
9ΑΔΑ40-79-74-19-14-21-58-70-15
53.00
-37.00


26
6
2

Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
40-79-74-19-14-21-58-70-15-53
65.00
-25.00
9
6
5


11ΑΔΑ
40-79-74-19-14-21-58-70-15-53-51
62.50
-27.50
7
11
5
1

12ΑΔΑ40-79-74-19-14-21-58-70-15-53-51-31
52.50
-37.50
5

7
2ΕΠΙΛ.
18-6-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino    επιτυχίες      Κινο    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ
78-42-60-34
37.50
-52.50
35
105ΑΔΑ78-42-60-34-3144.00
-46.00

14
3


6ΑΔΑ
78-42-60-34-31-46
49.50
-40.50

21
4
1

7ΑΔΑ
78-42-60-34-31-46-29
41.50
-48.50

28
5
2

8ΑΔΑ
78-42-60-34-31-46-29-61
65.00
-25.00


10
1
2
9ΑΔΑ78-42-60-34-31-46-29-61-16
142.00
+52.00


14
4
2
1
Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
78-42-60-34-31-46-29-61-16-59
322.00
+232.00
6
6
2
1
1
11ΑΔΑ
78-42-60-34-31-46-29-61-16-59-17
177.00
+87.00
2
10
4
1
1
12ΑΔΑ
78-42-60-34-31-46-29-61-16-59-17-54
107.00
+17.00
1

7
1
1
ΕΠΙΛ.
17-6-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino    επιτυχίες      Κινο    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ
6-47-54-64
80.00
-10.00
28
8
1


5ΑΔΑ6-47-54-64-6355.00
-35.00

15
4


6ΑΔΑ
6-47-54-64-63-39
82.50
-7.50

23
6
2

7ΑΔΑ
6-47-54-64-63-39-77
96.00
+6.00

30
14
1
1
8ΑΔΑ
6-47-54-64-63-39-77-43
544.00
+454.00


19
5

19ΑΔΑ6-47-54-64-63-39-77-43-5
131.50
+41.50


18
9

1
Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
6-47-54-64-63-39-77-43-5-32
89.00
-1.00
8
11
3
1

11ΑΔΑ
6-47-54-64-63-39-77-43-5-32-41
82.50
-7.50
7
21
3
2

12ΑΔΑ
6-47-54-64-63-39-77-43-5-32-41-65
193.00
+103.00
4

9
1
2
ΕΠΙΛ.
4-6-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες      Κινού    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ45-5-34-23
90.50
+0-.50
41
10
1


5ΑΔΑ45-5-34-23-67280.00
+190.00

15
4
1

6ΑΔΑ
45-5-34-23-67-73
817.50
+727.50

22
9
1
1
7ΑΔΑ
45-5-34-23-67-73-26
152.50
+62.50

32
11
2
2
8ΑΔΑ
45-5-34-23-67-73-26-16
88.00
-2.00


18
4
2
9ΑΔΑ45-5-34-23-67-73-26-16-57
64.00
-26.00


23
6
3

Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
45-5-34-23-67-73-26-16-57-33
91.00
-1.00
1
10
4
1

11ΑΔΑ
45-5-34-23-67-73-26-16-57-33-30
114.00
+24.00
1
16
6
3

12ΑΔΑ
45-5-34-23-67-73-26-16-57-33-30-61
147.00
+57.00
1

8
4
1
ΕΠΙΛ.
30-5-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino    επιτυχίες      Κινο    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ
39-22-12-65
94.50
+4.50
41
12
1


5ΑΔΑ39-22-12-65-68272.00
+182.00

17
3
1

6ΑΔΑ
39-22-12-65-68-29
84.50
-5.50

27
6
2

7ΑΔΑ
39-22-12-65-68-29-7
64.00
-26.00

35
11
3

8ΑΔΑ
39-22-12-65-68-29-7-66
73.00
-17.00


13
7
1
9ΑΔΑ39-22-12-65-68-29-7-66-52
59.00
-31.00


18
10
2

Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
39-22-12-65-68-29-7-66-52-30
54.00
-36.00
10
14
3


11ΑΔΑ
39-22-12-65-68-29-7-66-52-30-47
59.50
-30.50
7
15
4
1

12ΑΔΑ
39-22-12-65-68-29-7-66-52-30-47-69
37.00
-53.00
6

5
1


ΕΠΙΛ.
25-5-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες        Kino

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ
64-67-42-31
85.50
-4.50
31
10
1


5ΑΔΑ64-67-42-31-4965.00
-25.00

15
5


6ΑΔΑ
64-67-42-31-49-29
91.50
+1.50

20
9
2

7ΑΔΑ
64-67-42-31-49-29-62
128.00
+38.00

29
9
5
1
8ΑΔΑ
64-67-42-31-49-29-62-13
95.00
+5.00


20
5
2
9ΑΔΑ64-67-42-31-49-29-62-13-58
154.50
+64.50


24
7
2
1
Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
64-67-42-31-49-29-62-13-58-21
132.50
+42.00
5
7
4
2

11ΑΔΑ
64-67-42-31-49-29-62-13-58-21-55
86.50
-3.50
2
9
6
2

12ΑΔΑ
64-67-42-31-49-29-62-13-58-21-55-1
59.00
-31.00
2

7
3
ΕΠΙΛ.
14-5-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες      Κινού    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ
55-21-34-56
82.50
-7.50
29
9
1


5ΑΔΑ55-21-34-56-14253.00
+163.00

18
1
1

6ΑΔΑ
55-21-34-56-14-33
53.50
-36.50

22
5
1

7ΑΔΑ
55-21-34-56-14-33-73
43.50
-46.50

28
13
1

8ΑΔΑ
55-21-34-56-14-33-73-76
29.00
-61.00


19
2

9ΑΔΑ55-21-34-56-14-33-73-76-1
30.00
-60.00


20
8


Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
55-21-34-56-14-33-73-76-1-6
28.00
-62.00
4
14
1


11ΑΔΑ
55-21-34-56-14-33-73-76-1-6-2
30.00
-60.00
2
16
4


12ΑΔΑ
55-21-34-56-14-33-73-76-1-6-2-38
29.00
-61.00
2

5
1


ΕΠΙΛ.
10-5-2018
  ΚΟΣΤΟΣ:  90 ΕΥΡΩ
Kino  επιτυχίες      Κινού    

ΠΑΙΧΝ.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΕΡΔΟΣ
2
3
4
5
6
7
8
9

4ΑΔΑ
65-1-76-45
89.00
-1.00
54
6
1


5ΑΔΑ65-1-76-45-72275.00
+185.00

20
3
1

6ΑΔΑ
65-1-76-45-72-61
91.00
+1.00

26
8
2

7ΑΔΑ
65-1-76-45-72-61-25
88.50
-1.50

38
13
5

8ΑΔΑ
65-1-76-45-72-61-25-7
82.00
-8.00


17
8
1
9ΑΔΑ65-1-76-45-72-61-25-7-53
68.00
-22.00


26
12
2

Κινο-Κινο


0
5
6
7
8
9
10
11
12
10ΑΔΑ
65-1-76-45-72-61-25-7-53-2
91.00
+1.00
7
14
3
1

11ΑΔΑ
65-1-76-45-72-61-25-7-53-2-79
196.00
+106.00
6
20
6
1
1
12ΑΔΑ
65-1-76-45-72-61-25-7-53-2-79-80
186.00
+96.00
3

7
1
2
Share on Google Plus

About savvas

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

23 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

γεια σασ παιδια θα ηθελα να σασ ευχαριστησω για τισ προτασεισ σασ τισ οποιεσ ακολουθω οποτε μπορω και απο τισ οποιεσ εχω βγει πολλεσ φορεσ
κερδισμενοσ οπωσ την προιγουμενη εβδομαδα που επιασα 6 στα 6 ελπιζω να σινεχισετε ετσι.καλο απογευμα.

Ανώνυμος είπε...

den katalava ti einai 3ades kai 5ades

Ανώνυμος είπε...

Αμα παιξω τους αριθμους που λεει πανω.....κερδιζω...

panos είπε...

Όπως λέμε στην αρχή της ανάρτησης οι προτάσεις μας αυτές είναι αυτές που κατά τη γνώμη μας έχουν αρκετές πιθανότητες να κερδίσουν.Βασική προϋπόθεση όμως είναι να έχεις την τύχη να πέσεις στην κλήρωση που θα σου δώσει κάποιο κέρδος.Επομένως εκτός από την πιθανότητα εξαρτάται και πόσο τυχερός είσαι...

Ανώνυμος είπε...

Μπραβο μαγκες 6στα6 πριν μια ωρα.Συνεχιστε ετσι...

Ανώνυμος είπε...

τι λετε τωρα ρε ,πατε καλα?ειδα μια 5αδα και μια εξαρα να εχουν περασει ,για να δουμε ........τωρα θα παω να παιξω να δοκιμασω κι εγω την τυχη μου σημερα βρηκα την σελιδα ,για να δουμε

tophousemuzic είπε...

Ευχαριστουμε για τις προβλεψεις! Ηθελα να ρωτησω μηπως ξερετε ποσο βγαινει ενα δελτιο μιας στηλης αλλα με συνεχομενες με 50, 100 και 200 συνεχομενες κληρωσεις (γιατι ας πουμε στη σελιδα του οπαπ μπορεις να τεσταρεις ποσο βγαινει εως 20 συνεχομενες κληρωσεις) Και επισης αν ξερετε τι διαφορα εχουν οι συνεχομενες απο τις μελλοντικες κληρωσεις. Ευχαριστω πολυ παιδες εκ των προτερων να ειστε παντα καλα συνεχιστε ετσι! :)

savvas είπε...

Η 1 στήλη κοστίζει ο,50 ευρώ στη 1 κλήρωση άρα στις 50 κληρώσεις 25 ευρώ κ.ο.κ.Οι συνεχόμενες κληρώσεις ξεκινούν από την στιγμή που θα παίξεις ενώ οι μελλοντικές μετά από τις κληρώσεις που θα σημειώσεις για όσες συνεχόμενες κληρώσεις έχεις σημειώσει.Μπορείς να ρωτήσεις και τον πράκτορα να σου λύσει κι ότι άλλες απορίες έχεις.Καλή επιτυχία!

Ανώνυμος είπε...

Γεια σας.

Αν σας είναι εύκολο θα είθελα να μου πείτε με τι σύστημα παίζεται εσεις και έχετε τις επιτυχίες που έχετε. Δηλαδή πόσες συνεχόμενες κληρώσεις παίζεται και κάθε πότε.
και πιο παιχνίδι προτημάτε.
Ευχαριστώ.

Ανώνυμος είπε...

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ ΠΟΛΛΗ. ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΗ ΕΠΑΙΞΑ ΤΗΣ 7ΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΗΡΑ 2045 ΕΥΡΟ. 31-50-54-62-64-67-68

savvas είπε...

Συγχαρητήρια!Χαρήκαμε ιδιαίτερα για τα κέρδη σου.Να είσαι καλά,σε καλή μεριά και καλές γιορτές.

Ανώνυμος είπε...

Γεια σας αυτα τα νουμερα ειναι παρα πολυ καλα . Εχω κερδισει 3 φορες 4 στα4 , μια φορα 5 στα 5 , μια φορα 6 στα 6 και μια 7 στα 7 με δελτιο 10€ και κερδη 2053,10 μεσα σε μια εβδομαδα 3120 € περιπου . Παμε για καλητερα κερδη τωρα

savvas είπε...

Χαιρόμαστε πολύ που άλλος ένας αναγνώστης μας κερδίζει από τις προτάσεις μας.Σου ευχόμαστε ακόμα περισσότερα κέρδη.Καλή συνέχεια.

Aggelos Tsiogkas είπε...

Καλησπέρα .. Όπως λένε πολύ " ο ΟΠΑΠ έχει ματια " γιαυτό πρεπει να δίνει τα κέρδη στους χοντροπληρωτες και όχι σε αυτους που παιζουν με 0,50 € . παίζω τα προτεινομενα νούμερα πανω απο μήνα , ξεκίνησα παρα πολύ καλά αλλά τώρα τίποτα αλλά όπως βλέπω οι αποδωσεις έχουν πεσει παρα πολύ . τα νούμερα αυτά βγαίνουν απο τον ΟΠΑΠ η απο κάποια ομάδα που παει κόντρα στον ΟΠΑΠ ;;;

savvas είπε...

Τα νούμερα αυτά τα βγάζουμε σύμφωνα με δικές μας παρατηρήσεις από στατιστικά των κληρώσεων.Σίγουρα είμαστε υπέρ των παικτών αφού παίζουμε κι εμείς.Φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε πάντα κερδισμένοι γι αυτό και παίζει μεγάλο ρόλο η τύχη.Απλά παίζουμε όσες περισσότερες κληρώσεις μπορούμε για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες κι ελπίζουμε να κερδίσουμε κάτι καλό.Προτείνουμε να παίζετε μία φορά την ημέρα και όχι συχνά γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μεγάλης ζημιάς αν δεν βγαίνουν τα νούμερα.

AIR FORCE HELLAS είπε...

Eγω παιδια πιστευω οτι εχω βρει την χρυση τομη στο κινο.Ας υποθεσουμε οτι θελουμε να παιξουμε 6 νουμερα.Εχουμε παρατηρησει καταρχην οτι εξι νουμερα βγαινουν σε συκεκριμενο πεδιο ΠΑΝΤΑ.Εγω ας πουμε παιζω απο το 10 εως το 30.Δεν πεφτω στην παγιδα να επιλεξω απο 80...Παρατηρηστετο και θα δειτε ποσο δικιο εχω.Δεν εχω χασει μεχρι τωρα σχεδον ποτε!Παιρνω τα λεφτα μου πισω και λιγο παραπανω.Αν επιμεινετε καποια στιγμη θα κατσει το 6αρι.ΠΡΟΣΟΧΗ.Παιζουμε απο τους 20 αριθμους τους 18 καθε φορα!Καποια στιγμη θα κατσει.Δλδ...αν δεν πιασει το ενα 6αρι θα πιασει το αλλο.ΠΑΝΤΑ σε πεδιο 20 αριθμων.Δοκιμαστετο και θα δειτε ποσο δικιο εχω.

savvas είπε...

Έχεις απόλυτο δίκιο και το έχουμε παρατηρήσει κι εμείς. Εξάλου το έχουμε σαν συμβουλή για όσους πάνε στο πρακτορείο στην ανάρτησή μας πως να κερδισω στο κινο.

Ανώνυμος είπε...

Παιδια μεγαλη βοηθεια το συγκεκριμενο σαιτ και μπραβο σας... αλλα θελει πολλες κληρωσεις.. καμια αλλη συμβουλη που μπορεί να ειναι χρησιμη?

savvas είπε...

Μπορείς να δεις την άλλη στήλη μας με τις προτάσεις της ημέρας ή δες τις συμβουλές μας στην στήλη πως μπορώ να κερδίσω στο ΚΙΝΟ.

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστω πολυ.. για οτιδηποτε νεο να μας ενημερωνετε

Αποστολις Μανιφαβας είπε...

Ρε παιδιά μεγάλη απατη το κινο τον τελευταίο χρόνο δεν δίνουν τίποτα έχουμε καταστραφεί ένα χρόνο τώρα και ούτε πενταρι τα διαβάζουν όλα χωρίς να τους ελέγξει κανείς

Αποστολις Μανιφαβας είπε...

Σήμερα 11-1-2018 επεξα 40κληρωσης 5νούμερα και μου έδωσε 0,50πίσω το 7-17_27-37 -18θα έπρεπε να ντρέπονται λίγο η απατη στο μεγαλειοτης έχω 1500φίλους στο φεισμπουκ θα τα ανακοινωνο με αποδοτικά στοιχεία του κάθε δελτίουμου να βλέπει ο κόσμος τι γίνεται που είναι τα ποσοστά που δίνει πίσω όλα για πάρτη τους

Αποστολις Μανιφαβας είπε...

Φίλε μακάρι να έχεις κερδίσει τόσα σε μια βδομάδα που λες αλλά εμένα που πεζω χρόνια μου φαίνεται παραμύθι βάλε όνομα και διξεμας και μας να δούμε και όχι ανώνυμα που τα βάζει ο οπαπ τι φοβάσαι σιγά τα λεφτά!!!